адыгабзэ » таибз   Почтэм


59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [ห้าสิบเก้า]
hâ-sìp′-gâo′

ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee

59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [ห้าสิบเก้า]
hâ-sìp′-gâo′

ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee

Click to see the text:   
адыгабзэภาษาไทย
Анахь почтэ благъэр тыдэ щыI? ที-------------------------------------?
t-----------------------------------------------------------------------′
Анахь почтэгупчэ благъэр чыжьа? ที---------------------------------?
t---------------------------------------------------------------′
Анахь почтэ пхъонтэ благъэр тыдэ щыI? ตู--------------------------------?
d---------------------------------------------------------------′
   
Почтэ маркэ заулэ сищыкIагъ. ผม / ด---- ต------------ 2,3 ด--
p-------------------------------------------g
Открыткэми письмэми апае. สำ--------- แ--------
s------------------------------i
Америкэм нэс почтэ уасэр тхьапш? ค่-------------------------------?
k---------------------------------------------------------------′
   
Бгъэхьыщтым тхьапш къыщэчырэр? พั-------------?
p--------------------------′
Мыр авиапочтэкIэ стIупщын слъэкIыщта? ผม / ด---- ส----------------------?
p---------------------------------------------------------′
Мыр тхьапшкIэ нэсыщт? ใช---------------------------------?
c-------------------------------------------------------------------′
   
Тэдэ телефонкIэ сызыщытеон слъэкIыщтыр? ผม / ด---- โ----------------?
p------------------------------------------′
Телефон унэ цIыкIоу анахь благъэр тыдэ щыI? ตู--------------------------------?
d---------------------------------------------------------′
Телефон картэхэр шъуиIа? คุ------------------ ค--- / ค-?
k-----------------------------------------′
   
Телефонхэр зыдэт тхылъ шъуиIа? คุ------------------ ค--- / ค-?
k--------------------------------------------′
Австрием икод шъуиIа? คุ-------------------------------------?
k----------------------------------------------------------------------′
ТIэкIу дэдэ къысаж, мары сыкъеплъыщт. รอ------- ข--------- ค--- / ค-
r---------------------------------------------′
   
КIорэп. АдыкIэ ренэу мэгущыIэх. สา----------------
s-----------------------------a
Сыд фэдэ номера узытеуагъэр? คุ-------------?
k-----------------------′
Апэ ноль итын фае! คุ----------------
k-----------------------------n