адыгабзэ » ትግርኛ   ХьакIэщым – Тхьаусыхэ


28 [тiокiырэ ирэ]

ХьакIэщым – Тхьаусыхэ

-

+ 28 [ዕስራንሸሞንተን]28 [‘isiranishemoniteni]

+ ኣብ ሆተል - ጥርዓናትabi hoteli - t’iri‘anati

28 [тIокIырэ ирэ]

ХьакIэщым – Тхьаусыхэ

-

28 [ዕስራንሸሞንተን]
28 [‘isiranishemoniteni]

ኣብ ሆተል - ጥርዓናት
abi hoteli - t’iri‘anati

Click to see the text:   
адыгабзэትግርኛ
Душым Iоф ышIэрэп. እቲ ሻ-- ኣ----- እ--
i-- s------ a----------- i--።
+
Псы фабэ щыIэп. ውዑ- ማ- ኣ----- እ--
w----- m--- a------------ i--።
+
Мыр бгъэцэкIэжьын плъэкIыщтба? ከተ---- ት--- ዶ?
k----------- t-------- d-?
+
   
Унэм телефон итэп. ኣብ ክ-- ተ--- የ---
a-- k----- t------- y-----።
+
Унэм телевизор итэп. ኣብ ክ-- ተ---- የ---
a-- k----- t---------- y-----።
+
Унэм балкон иIэп. እቲ ክ-- ባ--- የ----
i-- k----- b------- y-------።
+
   
Унэм щыбырысыр дэд. እዚ ክ-- ኣ-- ዓ- ዝ-- እ--
i-- k----- a---- ‘--- z----- i--።
+
Унэр цIыкIу дэд. እዚ ክ-- ኣ-- ን--- እ--
i-- k----- a---- n-------- i--።
+
Унэр шIункIы дэд. እዚ ክ-- ኣ-- ጸ--- እ--
i-- k----- a---- t--------- i--።
+
   
ГъэфэбапIэм Iоф ышIэрэп. እቲ መ--- ኣ----- እ--
i-- m------- a----------- i--።
+
Жьыгъэкъабзэм Iоф ышIэрэп. እቲ ና- ኣ-- ------ ኣ----- እ--
i-- n--- a---- ------------ a----------- i--።
+
Телевизорыр къутагъэ. እቲ ተ---- ተ---- ኢ- ።
i-- t---------- t---------- ī-- ።
+
   
Ар сыгу рихьырэп. ኣዚ ን-- ደ- ኣ----- ።
a-- n----- d--- a---------- ።
+
Ар сэркIэ лъэпIаIо. ኣዝ- ከ--- ።
a---- k------- ።
+
Нахь пыутэу зыгорэ шъуиIа? ገለ ዝ--- ኣ--- ዶ?
g--- z-------- a------ d-?
+
   
Мы Iэгъо-благъом ныбжьыкIэ псэупIэ щыIа? ሆስ-- ኣ-- ቀ---- ዶ?
h------- a---- k---------- d-?
+
Мы Iэгъо-благъом зыгъэпсэфыпIэ щыIа? ሞተ- ኣ-- ቀ-- ኣ- ዶ?
m----- a---- k------ a-- d-?
+
Мы Iэгъо-благъом ресторан щыIа? ኣብ- ቀ-- ቤ----- ኣ- ዶ?
a---- k------ b---------- a-- d-?
+