адыгабзэ » ትግርኛ   ЦIыфзещэ транспорт


36 [щэкiырэ хырэ]

ЦIыфзещэ транспорт

-

+ 36 [ሰላሳንሽዱሽተን]36 [selasanishidushiteni]

+ ወግዓዊ መጕዓዝያ ኣብ ቀረባ ከባቢwegi‘awī megwi‘aziya abi k’ereba kebabī

36 [щэкIырэ хырэ]

ЦIыфзещэ транспорт

-

36 [ሰላሳንሽዱሽተን]
36 [selasanishidushiteni]

ወግዓዊ መጕዓዝያ ኣብ ቀረባ ከባቢ
wegi‘awī megwi‘aziya abi k’ereba kebabī

Click to see the text:   
адыгабзэትግርኛ
Автобус къэуцупIэр тыдэ щыI? ቡስ ስ--- ኣ-- ኣ-?
b--- s-------- a---- a--?
+
Тара автобусэу къэлэ гупчэм кIорэр? ኣየ-- ቡ- ኢ- ና- ማ--- ከ-- ዝ---?
a------ b--- ī-- n--- m------- k----- z--------?
+
Тара гъогоу сызытехьан фаер? ኣየ-- መ--- ቡ- ክ--- ኣ--?
a------ m------- b--- k------- a----?
+
   
Сэ нэмыкIым ситIысхьажьын фая? ምጋ--- ክ--- ኣ-- ዶ?
m--------- k--------- a---- d-?
+
Тыдэрэ чIыпIэм нэмыкIым сыщитIысхьажьын фая? ኣበ- ኢ- ክ--- ዘ--?
a---- ī-- k--------- z-----?
+
Билетым тхьапш ыуас? ሓደ ቲ-- ክ--- ዋ--?
h---- t----- k------- w-----?
+
   
Гупчэм нэс уцупIэ тхьапш щыIэр? ክን-- ፌ----- ኢ-- ክ-- ማ--- ከ-- ?
k------- f----------- ī---- k----- m------- k----- ?
+
Мыщ дэжьым о уикIын фае. ኣብ- ክ---- ኣ----
a---- k--------- a------።
+
О ыкIэкIэ уикIын фае. ብ ድ--- ክ---- ኣ----
b- d-------- k--------- a------።
+
   
КъыкIэлъыкIорэ мэшIокур такъикъитфкIэ метром къэсыщт. ብሕ- ዘ- „-----(ት--) ኣ- 5 ደ-- ክ------
b------ z--- „-------(t-----) a-- 5 d--------- k------------።
+
КъыкIэлъыкIорэ трамваир такъикъипшIкIэ къэсыщт. ብሕ- ዘ- ት--(ና- ጽ---) ኣ- 10 ደ-- ክ------
b------ z--- t-----(n--- t---------) a-- 10 d--------- k------------።
+
КъыкIэлъыкIорэ автобусыр такъикъ пшIыкIутфкIэ къэсыщт. ብሕ- ዘ- ቡ- ኣ- 15 ደ-- ክ------
b------ z--- b--- a-- 15 d--------- k------------።
+
   
Сыдигъуа аужырэ мэшIокур метром зыщыIукIрэр? እታ ና- መ---- ት-- መ-- ኣ- ?
i-- n--- m--------- t----- m----- a-- ?
+
Сыдигъуа аужырэ трамваир зыIукIрэр? እቲ መ---- ት--(ና- ጽ---) መ-- ክ--- ኢ-?
i-- m--------- t-----(n--- t---------) m----- k-------- ī--?
+
Сыдигъуа аужырэ автобусыр зыIукIрэр? እቲ መ---- ቡ- መ-- ክ--- ኢ-?
i-- m------------ b--- m----- k-------- ī--?
+
   
Билет уиIа? ቲከ- ኣ--- ዶ?
t----- a------ d-?
+
Билет? – Хьау, сиIэп. ቲከ- ? ኖ- የ-----
t----- ? n-- y---------።
+
Ащыгъум тазыр птын фае. እሞ መ---- ክ---- ኣ----
i-- m------------- k--------- a------።
+