адыгабзэ » ትግርኛ   ЕджапIэм


4 [плiы]

ЕджапIэм

-

+ 4 [ኣርባዕተ]4 [ariba‘ite]

+ ኣብ ትምህርቲabi timihiritī

4 [плIы]

ЕджапIэм

-

4 [ኣርባዕተ]
4 [ariba‘ite]

ኣብ ትምህርቲ
abi timihiritī

Click to see the text:   
адыгабзэትግርኛ
Тэдэ тыщыI? ኣበ- ኢ- ዘ--?
a---- ī-- z-----?
+
Тэ еджапIэм тыщыI. ንሕ- ኣ- ቤ- ት---- ኣ---
n------ a-- b--- t--------- a----።
+
Тэ урокхэр тиIэх. ንሕ- ኣ- ት----/ክ-- ኣ---
n------ a-- t---------/k----- a----።
+
   
Мыхэр кIэлэеджакIох. እዚ--- እ-- ተ--- እ---
i-------- i---- t------- i----።
+
Мыр кIэлэегъадж (бзылъфыгъ). እዚ- እ- መ--- እ--
i---- i-- m------- i--።
+
Мыр класс. እዚ እ- ክ-- እ--
i-- i-- k----- i--።
+
   
Сыда тшIэрэр? እን-- ክ---- ኢ-?
i------ k--------- ī--?
+
Тэ теджэ. ንሕ- ን--- ኣ---
n------ n------- a----።
+
Тэ бзэр зэтэгъашIэ. ንሕ- ሓ- ቋ-- ን--- ኣ---
n------ h---- k--------- n------- a----።
+
   
Сэ инджылызыбзэр зэсэгъашIэ. ኣነ ኢ----- እ--- ኣ---
a-- ī----------- i------ a-----።
+
О испаныбзэр зэогъашIэ. ንስ-/ን-- ስ-- ት--- ኣ--/ኣ---
n------/n------ s------ t------- a-----/a-----።
+
Ащ (хъулъфыгъ) нэмыцыбзэр зэрегъашIэ. ንሱ ጀ---- ይ--- ኣ--
n--- j---------- y------- a--።
+
   
Тэ французыбзэр зэтэгъашIэ. ንሕ- ፍ---- ን--- ኣ---
n------ f---------- n------- a----።
+
Шъо итальяныбзэр зэшъогъашIэ. ንስ---- ጣ---- ት--- ኢ---
n------------ t----------- t------- ī-----።
+
Ахэм урысыбзэр зэрагъашIэ. ንስ---- ሩ-- ት--- ኢ---
n------------ r------ t------- ī-----።
+
   
Бзэхэр зэбгъэшIэныр гъэшIэгъоны. ቋን--- ም--- ማ-- እ--
k------------- m------- m------ i--።
+
Тэ цIыфхэр къыдгурыIонхэу тыфай. ንሕ- ን--- ክ----- ደ---
n------ n------- k----------- d-----።
+
Тэ цIыфхэм тадэгущыIэнэу тыфай. ንሕ- ም- ሰ-- ክ---- ደ---
n------ m--- s----- k--------- d-----።
+