адыгабзэ » ትግርኛ   Тучанзэхэтым


52 [шъэныкъорэ тiурэ]

Тучанзэхэтым

-

+ 52 [ሓምሳንክልተን]52 [ḥamisanikiliteni]

+ ኣብ ቤት-ምግዛእabi bēti-migiza’i

52 [шъэныкъорэ тIурэ]

Тучанзэхэтым

-

52 [ሓምሳንክልተን]
52 [ḥamisanikiliteni]

ኣብ ቤት-ምግዛእ
abi bēti-migiza’i

Click to see the text:   
адыгабзэትግርኛ
Тучанзэхэтым тыкIощта? ናብ ም--- ዶ ክ---- ?
n--- m------- d- k--------- ?
+
Сыщэфэн фае. ኣነ ግ-- ኣ--- ክ--- ኣ---
a-- g----- a------ k------- a----።
+
Сэ бэдэдэ сщэфын фае. ብዙ- ክ--- ደ---
b------ k------- d-----።
+
   
Офис псэуалъэхэр тыдэ щыIэха? ናው- ቤ------ ኣ-- ኢ-- ዘ--?
n----- b--------------- a---- ī---- z-----?
+
Письмэхэм апае конвертрэ тхьапэрэ сищыкIагъэх. ፕስ-- ወ--- የ---- ኣ- ።
p-------- w--------- y--------- a-- ።
+
Ручкэхэмрэ фломастерхэмрэ сищыкIагъэх. ፒሮ--- ፒ------------ የ---- ኣ- ።
p--------- p--------------------- y--------- a-- ።
+
   
Унэгъо псэуалъэхэр тыдэ щыIэха? ኣር----- ና- ገ- ኣ-- ኣ--?
a------------ n--- g--- a---- a----?
+
Шкафрэ комодрэ сищыкIагъэх. ከብ-- ኮ--- የ---- ኣ- ።
k-------- k------- y--------- a-- ።
+
Зыщытхэхэрэ столрэ мэкIайрэ сищыкIагъэх. መጽ-- ጣ--- ከ--- የ---- ሎ-
m---------- t-------- k-------- y--------- l-።
+
   
Джэгуалъэхэр тыдэ щыIэха? መጻ-- ኣ-- ኣ--?
m--------- a---- a----?
+
Нысхъапэрэ мышъэ шъабэрэ сищыкIагъэх. ባም--- ድ----- የ---- ኣ-- ።
b--------- d---------- y--------- a---- ።
+
Хьэшъотопрэ шахматхэмрэ сафай. ኩዑ-- ሻ-- የ---- ኣ---
k------- s------- y--------- a----።
+
   
Iэмэ-псымэхэр тыдэ щыIэха? መዕ-- ና--- ኣ-- ኣ---
m------- n------- a---- a----።
+
Уатэрэ Iадэрэ сищыкIагъ. ማር--- ጉ--- የ---- ኣ---
m--------- g-------- y--------- a----።
+
Бырыугъэчэрэгъурэ джамбырыугъазэрэ сищыкIагъ. ምዀ-- ማ--- መ---- የ---- ኣ--
m------ m-------- m---------- y--------- a--።
+
   
Гъэдэхалъэхэр тыдэ щыIэх? ስል--(ን--- ብ--- ወ--- ወ--) ኣ-- ኣ-?
s-------(n------- b------ w------- w-----) a---- a--?
+
Пшъэрылърэ Iэхъурэ сищыкIагъ. ማዕ--- ና- ኢ---- የ---- ኣ---
m--------- n--- ī--------- y--------- a----።
+
Iалъынрэ тхьакIумпылъхьэхэмрэ сищыкIагъ. ቀለ---- ኩ----- የ---- ኣ---
k------------ k------------ y--------- a----።
+