адыгабзэ » ትግርኛ   ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 2


92 [тiокiиплiырэ пшiыкiутiурэ]

ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 2

-

+ 92 [ተስዓንክልተን]92 [tesi‘anikiliteni]

+ “ዳዝ” ዘለዎም ንኡስ ሓሳብት 2“dazi” zelewomi ni’usi ḥasabiti 2

92 [тIокIиплIырэ пшIыкIутIурэ]

ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 2

-

92 [ተስዓንክልተን]
92 [tesi‘anikiliteni]

“ዳዝ” ዘለዎም ንኡስ ሓሳብት 2
“dazi” zelewomi ni’usi ḥasabiti 2

Click to see the text:   
адыгабзэትግርኛ
Узэpэпырхъэрэр сыгу тефэрэп. ምሕ---- ይ-----
m------------- y----------።
+
Пивэ бащэ зэрипшъурэр сыгу тефэрэп. ብዙ- ቢ- ም---- ይ-----
b------ b--- m--------- y------------።
+
КIасэу укъызэрэхэкIыжьрэр сыгу тефэрэп. ኣዚ- ዶ--- ም---- ይ-----
a----- d-------- m----------- y------------።
+
   
Сенэгуе, ащ врач ищыкIагъ. ሓደ ሓ-- የ--- ዩ ዝ-- እ--- ኣ---
h---- h------ y------- y- z----- i------ a----።
+
Сенэгуе, ар сымадж. ሓሚ- ኢ- ዝ-- እ--- ኣ---
h------ ī-- z----- i------ a----።
+
Сенэгуе, ар джыдэдэм мэчъые. ሕጂ ደ-- ኢ- ዘ- ዝ-- እ--- ኣ---
h---- d------ ī-- z--- z----- i------ a----።
+
   
Типшъашъэ ыщэнэу тэгугъэ. ተስ- ን--- ን- ን--- ክ-----
t----- n------- n--- n-------- k---------።
+
Ахъщэ ихъоеу тэгугъэ. ተስ- ን--- ብ-- ገ--- ከ----
t----- n------- b------ g------- k-------።
+
Ар миллионерэу тэгугъэ. ተስ- ን---- ሚ---- ክ----
t----- n-------- m--------- k--------።
+
   
Сэ уишъхьэгъусэ (уишъуз) тхьамыкIагъо къехъулIагъэу зэхэсхыгъ. ሰበ--- ሓ-- ከ----- ሰ---
s---------- h------ k----------- s-----።
+
Сэ ар сымэджэщым чIэлъэу зэхэсхыгъ. ኣብ ሆ---- ከ--- ሰ---
a-- h--------- k------- s-----።
+
Сэ уимашинэ Iаеу зэхэкъутагъэу зэхэсхыгъ. መኪ-- ፈ-- ከ------- ሰ---
m-------- f------- k--------------- s-----።
+
   
ШъукъызэрэкIуагъэр сигуапэ. ብብ------ ኣ-- ተ--- ።
b----------------- a---- t--------- ።
+
ЗэрэшъушIогъэшIэгъоныр сигуапэ. ተገ---- ብ------ ኣ-- ተ--- ።
t----------- b------------- a---- t--------- ።
+
Унэр шъущэфы зэрэшъушIоигъор сигуапэ. ነቲ ገ- ክ----- ብ------ ኣ-- ተ--- ።
n--- g--- k----------- b------------- a---- t--------- ።
+
   
Аужырэ автобусыр IукIыгъахэу сегуцафэ. እታ ና- መ---- ቡ- ከ-- ይ---- ስ--- ኣ-- ።
i-- n--- m--------- b--- k----- y---------- s------- a---- ።
+
Такси тштэн фаеу хъунэу сегуцафэ. ታክ- ክ---- ኢ- ዝ-- ስ--- ኣ---
t----- k--------- ī-- z----- s------- a----።
+
Ахъщэ къызыдэсымыштагъэу сегуцафэ. ገን-- ዘ---- ከ---- ፈ------
g------- z--------- k--------- f------------።
+