адыгабзэ » ትግርኛ   КIэIотыкIыжь гущыIэзэпххэр


98 [тiокiиплiырэ пшiыкiуирэ]

КIэIотыкIыжь гущыIэзэпххэр

-

98 [ተስዓንሸሞንተን]
98 [tesi‘anishemoniteni]

ድርብ መስተጻምራት
diribi mesitets’amirati

98 [тIокIиплIырэ пшIыкIуирэ]

КIэIотыкIыжь гущыIэзэпххэр

-

98 [ተስዓንሸሞንተን]
98 [tesi‘anishemoniteni]

ድርብ መስተጻምራት
diribi mesitets’amirati

Click to see the text:   
адыгабзэትግርኛ
ТикIон гохьэу щытыгъ, ау гъогум тытепшъыхьагъ. ጉዕ- ጽ-- ኔ-- ግ- ኣ-- ኣ--- ኔ--
g----- t--------- n---- g--- a---- a------ n---።
МэшIокур игъом къэсыгъ, ау цIыф бэ дэдэ исыгъ. እቲ ባ-- ኣ- ሰ-- መ-- ግ- ብ--- መ-- ነ---
i-- b----- a-- s----- m------- g--- b-------- m----- n-----።
ХьакIэщыр гупсэфыгъ, ау чIэсыпкIэр лъэпIэщагъэ. እቲ ሆ-- ም-- ኢ- ኔ- ግ- ኣ-- ክ-- እ- ።
i-- h----- m------ ī-- n--- g--- a---- k----- i-- ።
   
Ар (хъулъфыгъ) кIощт, е автобускIэ, е мэшIокукIэ. ንሱ ቡ- ወ- ባ-- ይ----
n--- b--- w--- b----- y-------።
Ар (хъулъфыгъ) къэкIощт, е нычхьапэ, е неущпчэдыжь. ሎሚ ም-- ወ- ጽ-- ን-- ክ------
l--- m------ w--- t-------- n----- k------------።
Ар (хъулъфыгъ) е тадэжь къэуцущт, е хьакIэщым итIысхьащт. ኣባ- ወ- ኣ- ሆ-- ይ----
a---- w--- a-- h----- y----------።
   
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIи инджылызыбзэкIи мэгущыIэ. ንሳ ስ-- ከ----- እ----- ት----
n--- s------ k---------- i----------- t-------።
Ар (бзылъфыгъ) Мадриди Лондони ащыпсэугъ. ንሳ ኣ- ማ--- ከ----- ኣ- ሎ--- ተ----
n--- a-- m------- k---------- a-- l------- t----------።
Ащ (бзылъфыгъ) Испаниери Инджылызыри ешIэх. ንሳ ዓ- ን--- ከ----- ን-- እ---- ት--- እ--
n--- ‘--- n-------- k---------- n----- i-------- t-------- i--።
   
Ар делэ къодыеп, ыкIи шъхьахынэ нахь. ንሱ ዓ- ጥ-- ዘ--- ስ እ---- ው- ህ-- እ--
n--- ‘---- t------ z------- s- i-------- w--- h----- i--።
Ар дэхэ къодыеп, ыкIи Iуш нахь. ንሳ ጽ--- ጥ-- ዘ---- እ------- ኣ------ እ--
n--- t----------- t------ z--------- i------------- a------------ i--።
Ар нэмыцыбзэ къодыеп зэрэгущыIэрэр, французыбзэкIи ары нахь. ንሳ ጀ---- ጥ-- ኣ---- ት---- እ------- ፍ-----
n--- j---------- t------ a-------- t-------- i------------- f----------።
   
Сэ пианиноми гитарэми къязгъэIошъурэп. ኣነ ፒ-- ዋ- ጊ-- ክ--- ኣ------
a-- p----- w--- g----- k--------- a----------።
Сэ вальси самби сыкъешIэшъурэп. ኣነ ቫ---(ዓ--- ሳ----) ዋ- ሳ-- ክ---- ኣ------
a-- v-------(‘------- s---------) w--- s----- k--------- a----------።
Сэ опери балети сикIасэхэп. ኣነ ኦ-- ዋ- ባ-- ኣ-------
a-- o---- w--- b----- a-----------።
   
Нахь псынкIэу Iоф пшIэмэ, нахьыжьэу уухыщт. ቐል--- ት---- ቀ---- ከ- ት----
k------------ t--------- k----------- k--- t-------።
Нахьыжьэу укъакIомэ, нахьыжьэу укIожьын плъэкIыщт. ኣን--- ት---- ኣ---- ክ---- ት----
a-------- t---------- a---------- k--------- t--------።
Нахьыжъы ухъу къэс, нахь гъэIылъыгъэ охъу. እና ኣ--- ክ---- እ----- እ----- ይ--- ።
i-- a------ k--------- i---------- i----------- y-------- ።