адыгабзэ » тыркубз   Зоопаркым


43 [тiокiитiурэ щырэ]

Зоопаркым

-

43 [kırk üç]

Hayvanat bahçesinde

43 [тIокIитIурэ щырэ]

Зоопаркым

-

43 [kırk üç]

Hayvanat bahçesinde

Click to see the text:   
адыгабзэTürkçe
Зоопаркыр модэ щыI. Ha------ b------ o----.
Жирафхэр модэ щыIэх. Zü------- o----.
Мышъэхэр тыдэ щыIэх? Ay---- n-----?
   
Пылхэр тыдэ щыIэх? Fi---- n-----?
Блэхэр тыдэ щыIэх? Yı------ n-----?
Аслъанхэр тыдэ щыIэх? As------ n-----?
   
Сэ фотоаппарат сиI. Fo------ m------ v--.
Сэ видеокамерэ сиI. Fi-- k------ d- v--.
Батарейкэр тыдэ щыI? Pi- n-----?
   
Пингвинхэр тыдэ щыIэх? Pe-------- n-----?
Кенгурухэр тыдэ щыIэх? Ka-------- n-----?
Пэбжъакъохэр (носорогхэр) тыдэ щыIэх? Ge--------- n-----?
   
ЩагуикIыпIэр тыдэ щыI? Tu----- n-----?
Кафер морары. Or--- b-- k--- v--.
Рестораныр морары. Or--- b-- r------- v--.
   
Махъшэхэр тыдэ щыIэх? De----- n-----?
Гориллэхэмрэ зебрэхэмрэ тыдэ щыIэх? Go------ v- z------- n-----?
Къэплъанхэмрэ архъожъхэмрэ тыдэ щыIэх? Ka------- v- t-------- n-----?