адыгабзэ » тыркубз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

+ 5 [beş]

+ Ülkeler ve diller

Click to see the text:   
адыгабзэTürkçe
Джон Лондон щыщ. Jo-- L----------. +
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- B---- B-------------. +
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. O (e---- i---) İ-------- k--------. +
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- M----------. +
Мадрид Испанием щыI. Ma---- İ------------. +
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. O (k----) İ--------- k--------. +
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- v- M----- B----------. +
Берлин Германием щыI. Be---- A------------. +
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Si- i----- d- A------ k-------- m------? +
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- b-- b---------. +
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- v- B----- d- b------------. +
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Ba-------- b---- v- g-----------. +
   
Франциер Европэм щыI. Fr---- A-----------. +
Мысыр Африкэм щыI. Mı--- A-----------. +
Япониер Азием щыI. Ja----- A---------. +
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- K---- A------------. +
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- O--- A------------. +
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------ G---- A------------. +