адыгабзэ » тыркубз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [beş]

Ülkeler ve diller

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [beş]

Ülkeler ve diller

Click to see the text:   
адыгабзэTürkçe
Джон Лондон щыщ. Jo-- L----------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- B---- B-------------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. O (e---- i---) İ-------- k--------.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- M----------.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- İ------------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. O (k----) İ--------- k--------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- v- M----- B----------.
Берлин Германием щыI. Be---- A------------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Si- i----- d- A------ k-------- m------?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- b-- b---------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- v- B----- d- b------------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Ba-------- b---- v- g-----------.
   
Франциер Европэм щыI. Fr---- A-----------.
Мысыр Африкэм щыI. Mı--- A-----------.
Япониер Азием щыI. Ja----- A---------.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- K---- A------------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- O--- A------------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------ G---- A------------.