адыгабзэ » тыркубз   Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 2


76 [тiокiищрэ пшiыкiухырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 2

-

76 [yetmiş altı]

bir şeyler sebep göstermek 2

76 [тIокIищрэ пшIыкIухырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 2

-

76 [yetmiş altı]

bir şeyler sebep göstermek 2

Click to see the text:   
адыгабзэTürkçe
Сыда укъызыкIэмыкIуагъэр? Ne--- g-------?
Сыгъойщэягъ. Ha-------.
СыкъызыкIэмыкIогъагъэр сыгъойщэягъэшъ ары.. Ha--- o------ i--- g-------.
   
Сыда ар (бзылъфыгъ) къызыкIэмыкIуагъэр? O, n---- g------ (k----)?
Ар пшъыгъагъэ. O (k----) y-------.
Ар (бзылъфыгъ) къызыкIэмыкIуагъэр пшъыгъагъэшъ ары. O (k----) y----- o----- i--- g------.
   
Сыда ар (хъулъфыгъ) къызыкIэмыкIуагъэр? O (e----) n---- g------?
Фэчэфыгъэп. On-- (e----) c--- i-------.
Ар къызыкIэмыкIуагъэр къэкIонэу фэчэфыгъэпышъ ары. O (e----) c--- i--------- i--- g------.
   
Сыда шъукъызыкIэмыкIуагъэр? Ni--- g---------?
Тимашинэ къутэгъагъэ. Ar------ a------.
ТыкъызыкIэмыкIуагъэр тимашинэ къутэгъагъэшъ ары. Ar------ a------ o----- i--- g-------.
   
Сыда цIыфхэр къызыкIэмыкIуагъэхэр? İn------ n---- g---------?
МэшIокум къыщинагъэх. On--- t---- k---------.
Ахэр къызыкIэмыкIуагъэхэр мэшIокум къыщинагъэхэшъ ары. Tr--- k----------- i--- g---------.
   
Сыда укъызыкIэмыкIуагъэр? Ni--- g-------?
СыкъэкIонэу сыфитыгъэп. Ge----- i--- y----.
Сэ сыкъызыкIэмыкIуагъэр сыфитыгъэпышъ ары. Ge----- i--- o------- i--- g-------.