адыгабзэ » урду   КIэIотыкIыжь гущыIэзэпххэр


98 [тiокiиплiырэ пшiыкiуирэ]

КIэIотыкIыжь гущыIэзэпххэр

-

‫98 [اٹھانوے]‬
athanway

‫حرف ربط دو بار‬
harf rabt doo baar

98 [тIокIиплIырэ пшIыкIуирэ]

КIэIотыкIыжь гущыIэзэпххэр

-

‫98 [اٹھانوے]‬
athanway

‫حرف ربط دو بار‬
harf rabt doo baar

Click to see the text:   
адыгабзэاردو
ТикIон гохьэу щытыгъ, ау гъогум тытепшъыхьагъ. ‫س-- ت- ا--- ت-- ل--- ب-- ت--- د--- و--- --
s---- t- a--- t-- l---- b---- t---- d----- w--- -
МэшIокур игъом къэсыгъ, ау цIыф бэ дэдэ исыгъ. ‫ٹ--- ت- و-- پ- آ-- ت-- ل--- ب-- ب--- ہ--- ت-- --
t---- t- w--- p-- a--- t-- l---- b---- b---- h-- t-- -
ХьакIэщыр гупсэфыгъ, ау чIэсыпкIэр лъэпIэщагъэ. ‫ہ--- ت- آ--- د- ت-- ل--- ب-- م---- --
h---- t- a----- d- t-- l---- b---- m------ -
   
Ар (хъулъфыгъ) кIощт, е автобускIэ, е мэшIокукIэ. ‫و- ی- ت- ب- ل--- ہ- ی- ٹ--- --
w-- y- t- b-- l---- h-- y- t---- -
Ар (хъулъфыгъ) къэкIощт, е нычхьапэ, е неущпчэдыжь. ‫و- ی- ت- آ- ش-- آ-- گ- ی- ص-- س---- --
w-- y- t- a-- s---- k-- a--- g- y- s---- s------ -
Ар (хъулъфыгъ) е тадэжь къэуцущт, е хьакIэщым итIысхьащт. ‫و- ی- ت- ہ---- پ-- ر-- گ- ی- ہ--- م-- --
w-- y- t- h------ p--- r---- g- y- h---- m--- -
   
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIи инджылызыбзэкIи мэгущыIэ. ‫و- ا----- ب---- ہ- ا-- ا------ ب-- --
w-- S------ b---- h-- a-- a------ b-- -
Ар (бзылъфыгъ) Мадриди Лондони ащыпсэугъ. ‫و- م---- م-- ر-- ہ- ا-- ل--- م-- ب-- --
w-- m---- m--- r--- h-- a-- L----- m--- b-- -
Ащ (бзылъфыгъ) Испаниери Инджылызыри ешIэх. ‫و- ا---- ک- ج---- ہ- ا-- ا------ ک- ب-- --
w-- s---- k- j---- h-- a-- E------ k- b-- -
   
Ар делэ къодыеп, ыкIи шъхьахынэ нахь. ‫و- ص-- ب----- ہ- ن--- ب--- س-- ب-- ہ- --
w-- s--- b------- h- n--- b----- s--- b-- h-- -
Ар дэхэ къодыеп, ыкIи Iуш нахь. ‫و- ص-- خ------ ن--- ب--- ذ--- ب-- ہ- --
w-- s--- k-------- n--- b----- z----- b-- h-- -
Ар нэмыцыбзэ къодыеп зэрэгущыIэрэр, французыбзэкIи ары нахь. ‫و- ص-- ج--- ہ- ن--- ب---- ب--- ف------- ب-- --
w-- s--- g----- h- n--- b---- h-- b----- f------- b-- -
   
Сэ пианиноми гитарэми къязгъэIошъурэп. ‫م-- ن- ت- پ---- ا-- ن- ہ- گ--- ب-- س--- ہ-- --
m--- n-- t- p---- n-- h- g----- b--- s---- h-- -
Сэ вальси самби сыкъешIэшъурэп. ‫م-- ن- ت- و---- ا-- ن- ہ- س--- ن-- س--- ہ-- --
m--- n-- t- w---- n-- h- s---- n---- s---- h-- -
Сэ опери балети сикIасэхэп. ‫م--- ن- ت- ا----- ا-- ن- ہ- ب---- پ--- ک--- ہ-- --
m---- n-- t- o---- n-- h- b----- p----- k---- h-- -
   
Нахь псынкIэу Iоф пшIэмэ, нахьыжьэу уухыщт. ‫ت- ج--- ت-- ک-- ک-- گ- ا--- ہ- ج--- م--- ک- ل- گ- --
t-- j---- t--- k--- k--- g- i--- h- j---- m------- k-- l- g- -
Нахьыжьэу укъакIомэ, нахьыжьэу укIожьын плъэкIыщт. ‫ت- ج--- ج--- آ- گ- ا--- ہ- ج--- ج-- گ- --
t-- j---- j---- a- g- i--- h- j---- g- -
Нахьыжъы ухъу къэс, нахь гъэIылъыгъэ охъу. ‫آ--- ج--- ب---- ہ--- ہ- ا--- ہ- آ--- ط-- ہ- ج--- ہ- --
a---- j---- b----- h--- h-- i--- h- a----- t---- h- j--- h-- -