български » есперанто   Съюзи 1


94 [деветдесет и четири]

Съюзи 1

-

+ 94 [naŭdek kvar]

+ Konjunkcioj 1

94 [деветдесет и четири]

Съюзи 1

-

94 [naŭdek kvar]

Konjunkcioj 1

Натисни, за да видиш текста:   
българскиesperanto
Чакай, докато дъждът престане. At---- ĝ-- l- p---- ĉ----. +
Чакай, докато свърша. At---- ĝ-- m- p-----. +
Чакай, докато той се върне. At---- ĝ-- l- r------. +
   
Ще чакам, докато косата ми изсъхне. Mi a------ ĝ-- m--- h---- s----. +
Ще чакам, докато филмът свърши. Mi a------ ĝ-- l- f---- f------. +
Ще чакам, докато светофарът светне зелено. Mi a------ ĝ-- l- t--------- v-----. +
   
Кога заминаваш на почивка? Ki-- v- f--------- p-- f----? +
Още преди лятната ваканция? Ĉu a---- l- s------ f-----? +
Да, още преди да започне лятната ваканция. Je-- a---- o- l- s------ f----- k---------. +
   
Поправи покрива, преди да започне зимата. Ri---- l- t-------- a---- o- l- v----- k---------. +
Измий си ръцете, преди да седнеш на масата. La-- v---- m----- a-----------. +
Затвори прозореца, преди да излезеш. Fe--- l- f-------- e-------. +
   
Кога ще се върнеш вкъщи? Ki-- v- v---- h-----? +
След часовете? Ĉu p--- l- i--------? +
Да, след като свършат часовете. Je-- p--- k--- l- i-------- f------. +
   
След като претърпя злополука, той не можеше да работи повече. Ha----- a---------- l- n- p-- p---- l-----. +
След като си беше загубил работата си, той замина за Америка. Pe------ s--- l------- l- v------ a- U----. +
След като замина за Америка, той забогатя. Ve------- a- U----- l- r------. +
   

Как да учим два езика едновременно

Чуждите езици стават все по-важни днес. Много хора вече учат чужди езици. По света, обаче, има множество интересни езици. Поради това много хора учат няколко езика едновременно. Това обикновено не е проблем, ако децата растат двуезични. Мозъкът им научава и двата езика автоматично. Когато станат по-големи, те разбират кое съдържание към кой език принадлежи. Двуезичните хора познават типичните характеристики и на двата езика. Но при възрастните е различно. Те не могат да научат два езика едновременно толкова лесно. Тези, които учат два езика едновременно трябва да следват някои правила. На първо място, важно е да се сравняват двата езика помежду си. Езиците от едно и също езиково семейство често пъти са твърде сходни.

Това може да доведе до тяхното смесване. Затова е разумно да се анализират внимателно и двата езика. Например, можете да направите списък. В него можете да записвате приликите и разликите. По този начин мозъкът ще е принуден да работи с двата езика интензивно. Той ще може по-добре да си спомня какви са особеностите на двата езика. Трябва също да изберете отделни цветове и папки за всеки език. Това помага за ясното разграничаване на езиците един от друг. Но когато човек учи несходни езици, ситуацията е различна. Няма опасност от смесване на два твърде различни езика. В този случай има опасност от сравняване на езиците един с друг! Би било по-добре ако съпоставяте езиците с родния си език, обаче. Когато мозъкът разпознава контраста, той ще се учи по-ефективно. Важно е, също така, двата езика да се учат с еднаква интензивност. Въпреки това, теоретично за мозъка няма значение колко езика учи...
Открийте езика!
Сръбският е майчин език на около 12 милиона души. По-голямата част от тях живеят в Сърбия и в други страни от Югоизточна Европа. Сръбският принадлежи към южнославянските езици. Той е тясно свързан с хърватския и босненския. Граматиката и речниковият състав са много сходни. Затова общуването между сърби, хървати и босненци е безпроблемно. Сръбската азбука има 30 букви.

Всяка буква има еднозначно произношение. При ударението се откриват сравнения с класическите тонални езици. В китайския например с височината на тона на сричките се променя и значението им. Това е подобно и в _______я. Но тук само височината при изговора на ударената сричка е определяща. Друга характеристика на _______я е системата на склонения и спрежения. Това означава, че винаги съществува флексия на съществителните, глаголите, прилагателните и местоименията. Който се интересува от граматични структури, трябва да учи _______!