български » китайски   Съюзи 1


94 [деветдесет и четири]

Съюзи 1

-

+ 94[九十四]94 [Jiǔshísì]

+ 连词1liáncí 1

94 [деветдесет и четири]

Съюзи 1

-

94[九十四]
94 [Jiǔshísì]

连词1
liáncí 1

Натисни, за да видиш текста:   
български中文
Чакай, докато дъждът престане. 等等-- 等- 雨- 。
d--- d--- b-- d------ y- t---.
+
Чакай, докато свърша. 等等-- 等- 我 做- 。
D--- d--- b-- d------ w- z-- w--.
+
Чакай, докато той се върне. 等等-- 等- 他 回- 。
D--- d--- b-- d------ t- h-----.
+
   
Ще чакам, докато косата ми изсъхне. 我 要 等- 头- 干 。
W- y-- d------ t---- g--.
+
Ще чакам, докато филмът свърши. 我 要 等- 电- 结- 。
W- y-- d------ d------- j-----.
+
Ще чакам, докато светофарът светне зелено. 我 要 等- 红-- 变- 绿- 。
W- y-- d------ h--------- b--- c---- l-----.
+
   
Кога заминаваш на почивка? 你 什- 时- 去 度- ?
N- s----- s----- q- d----?
+
Още преди лятната ваканция? 还要 在---- 就- 吗 ?
H-- y-- z-- s----- z------ j-- q- m-?
+
Да, още преди да започне лятната ваканция. 是啊- 在------ 就 去 。
S-- a- z-- s----- k----- z------ j-- q-.
+
   
Поправи покрива, преди да започне зимата. 要 在------- 把 房- 修- 。
Y-- z-- d------- d----- z------- b- f--- d--- x-----.
+
Измий си ръцете, преди да седнеш на масата. 洗洗 你--- 在 你-- 之- 。
X- x- n- d- s---- z-- n- s---- z--- z------.
+
Затвори прозореца, преди да излезеш. 关上 窗-- 在----- 。
G-------- c-------- z-- n- w----- z------.
+
   
Кога ще се върнеш вкъщи? 你 什--- 回- ?
N- s----- s----- h-- j--?
+
След часовете? 下课 以- 吗 ?
X---- y---- m-?
+
Да, след като свършат часовете. 是啊- 等 上-- 。
S-- a- d--- s---- w-- k-.
+
   
След като претърпя злополука, той не можеше да работи повече. 车祸 之-- 他 不- 工- 了 。
C----- z------ t- b----- g--------.
+
След като си беше загубил работата си, той замина за Америка. 失业 之-- 他 去- 美- 。
S---- z------ t- q--- m-----.
+
След като замина за Америка, той забогатя. 去了 美- 以-- 他 就 变-- 富- 。
Q--- m----- y----- t- j-- b--- c------ f- r--.
+
   

Как да учим два езика едновременно

Чуждите езици стават все по-важни днес. Много хора вече учат чужди езици. По света, обаче, има множество интересни езици. Поради това много хора учат няколко езика едновременно. Това обикновено не е проблем, ако децата растат двуезични. Мозъкът им научава и двата езика автоматично. Когато станат по-големи, те разбират кое съдържание към кой език принадлежи. Двуезичните хора познават типичните характеристики и на двата езика. Но при възрастните е различно. Те не могат да научат два езика едновременно толкова лесно. Тези, които учат два езика едновременно трябва да следват някои правила. На първо място, важно е да се сравняват двата езика помежду си. Езиците от едно и също езиково семейство често пъти са твърде сходни.

Това може да доведе до тяхното смесване. Затова е разумно да се анализират внимателно и двата езика. Например, можете да направите списък. В него можете да записвате приликите и разликите. По този начин мозъкът ще е принуден да работи с двата езика интензивно. Той ще може по-добре да си спомня какви са особеностите на двата езика. Трябва също да изберете отделни цветове и папки за всеки език. Това помага за ясното разграничаване на езиците един от друг. Но когато човек учи несходни езици, ситуацията е различна. Няма опасност от смесване на два твърде различни езика. В този случай има опасност от сравняване на езиците един с друг! Би било по-добре ако съпоставяте езиците с родния си език, обаче. Когато мозъкът разпознава контраста, той ще се учи по-ефективно. Важно е, също така, двата езика да се учат с еднаква интензивност. Въпреки това, теоретично за мозъка няма значение колко езика учи...
Открийте езика!
Сръбският е майчин език на около 12 милиона души. По-голямата част от тях живеят в Сърбия и в други страни от Югоизточна Европа. Сръбският принадлежи към южнославянските езици. Той е тясно свързан с хърватския и босненския. Граматиката и речниковият състав са много сходни. Затова общуването между сърби, хървати и босненци е безпроблемно. Сръбската азбука има 30 букви.

Всяка буква има еднозначно произношение. При ударението се откриват сравнения с класическите тонални езици. В китайския например с височината на тона на сричките се променя и значението им. Това е подобно и в _______я. Но тук само височината при изговора на ударената сричка е определяща. Друга характеристика на _______я е системата на склонения и спрежения. Това означава, че винаги съществува флексия на съществителните, глаголите, прилагателните и местоименията. Който се интересува от граматични структури, трябва да учи _______!