bosanski » engleski UK   Učiti strane jezike


23 [dvadeset i tri]

Učiti strane jezike

-

+ 23 [twenty-three]

+ Learning foreign languages

Click to see the text:   
bosanskiEnglish UK
Gdje ste naučili španski? Wh--- d-- y-- l---- S------? +
Znate li i portugalski? Ca- y-- a--- s---- P---------? +
Da, a također znam i nešto italijanski. Ye-- a-- I a--- s---- s--- I------. +
   
Mislim da govorite vrlo dobro. I t---- y-- s---- v--- w---. +
Ti jezici su prilično slični. Th- l-------- a-- q---- s------. +
Mogu ih dobro razumjeti. I c-- u--------- t--- w---. +
   
Ali govoriti i pisati je teško. Bu- s------- a-- w------ i- d--------. +
Još pravim mnogo grešaka. I s---- m--- m--- m-------. +
Ispravite me molim uvijek. Pl---- c------ m- e--- t---. +
   
Vaš izgovor je sasvim dobar. Yo-- p------------ i- v--- g---. +
Imate mali akcenat. Yo- o--- h--- a s----- a-----. +
Prepoznaje se odakle dolazite. On- c-- t--- w---- y-- c--- f---. +
   
Koji je Vaš maternji jezik? Wh-- i- y--- m----- t----- / n----- l------- (a-.)? +
Idete li na kurs jezika? Ar- y-- t----- a l------- c-----? +
Koji udžbenik koristite? Wh--- t------- a-- y-- u----? +
   
U ovom momentu ne znam kako se zove. I d---- r------- t-- n--- r---- n--. +
Ne mogu se sjetiti naslova. Th- t---- i- n-- c----- t- m-. +
Zaboravio / Zaboravila sam to. I’-- f-------- i-. +
   

Germanski jezici

Germanski jezici spadaju u indoevropsku grupu jezika. Ovu jezičku grupu karakteriziraju fonološka obilježja. Razlike u glasovnom sistemu ih čine drukčijim od drugih jezika. Postoji oko 15 germanskih jezika. Oni su maternji jezici 500 miliona ljudi na svijetu. Teško je odrediti tačan broj pojedinih jezika. Često je nejasno da li se radi o jezicima ili o dijalektima. Engleski je najznačajniji germanski jezik. U svijetu postoji gotovo 350 miliona izvornih govornika engleskog jezika. Nakon toga dolaze njemački i holandski. Germanski jezici su podijeljeni u različite grupe. Postoje sjevernogermanski, zapadnogermanski i istočnogermanski jezici. Sjevernogermanski jezici su skandinavski jezici.

Engleski, njemački i holandski su zapadnogermanski jezici. Istočnogermanski jezici su svi izumrli. Tu je, na primjer, spadao gotski jezik. Germanski jezici su se svijetom proširili kolonizacijom. Tako se holandski razumije i na Karibima i Južnoj Africi. Svi germanski jezici baziraju se na zajedničkom korijenu. Nije sigurno da li je postojao jedinstveni protojezik. Osim toga, postoji jako malo starih germanskih spisa. Za razliku od romanskih jezika, postoji jako malo izvora. Stoga je istraživanje germanskih jezika teže. I o kulturi Germana se zna relativno malo. Germanski narodi nisu bili ujedinjeni. Stoga nije postojao zajednički identitet. Pa nauka mora pribjeći stranim izvorima. Bez Grka i Rimljana znali bismo malo o Germanima!
Odgonetnite jezik!
_______ spada u porodicu romanskih jezika. U bliskom je srodstvu sa španskim, francuskim i italijanskim. Govori se u Andori, u španskoj regiji ******iji i na Balearskim ostrvima. _______ se govori i u dijelovima Aragona i Valencije. Ukupno oko 12 miliona ljudi govori ili razumije _______. Jezik je nastao između 8. i 10. vijeka u području Pirineja. Teritorijalnim osvajanjima se zatim proširio na jug i istok.

Važno je znati da _______ nije dijalekt španskog. Razvio se iz vulgarnog latinskog i važi za poseban jezik. Španci ili Latinoamerikanci ga znači ne razumiju automatski. Mnoge strukture ******skog su slične onima u drugim romanskim jezicima. Međutim, ima i nekoliko posebnosti koje se na pojavljuju u drugim jezicima. Govornici ******skog su veoma ponosni na svoj jezik. I politika se već nekoliko desetljeća aktivno zauzima za _______. Učite _______, ovaj jezik ima budućnost!