eesti » inglise UK   Minevik 3


83 [kaheksakümmend kolm]

Minevik 3

-

+ 83 [eighty-three]

+ Past tense 3

Vajutage teksti nägemiseks:   
eestiEnglish UK
helistama to m--- a c--l +
Ma helistasin. I m--- a c---. +
Ma olin terve selle aja telefonil. I w-- t------ o- t-- p---- a-- t-- t---. +
   
küsima to a-k +
Ma küsisin. I a----. +
Ma olen alati küsinud. I a----- a----. +
   
jutustama to n-----e +
Ma jutustasin. I n-------. +
Ma jutustasin terve loo ära. I n------- t-- w---- s----. +
   
õppima to s---y +
Ma õppisin. I s------. +
Ma õppisin terve õhtu. I s------ t-- w---- e------. +
   
töötama to w--k +
Ma töötasin. I w-----. +
Ma töötasin terve päeva. I w----- a-- d-- l---. +
   
sööma to e-t +
Ma sõin. I a--. +
Ma sõin kogu toidu ära. I a-- a-- t-- f---. +
   

Keeleteaduse ajalugu

Inimkonda on keeled alati huvitanud. Tänu sellele on keeleteaduse haru väga pika ajalooga. Keeleteadus tegeleeb süsteemselt keele uurimisega. Inimene vaatles keelt juba tuhandeid aastaid tagasi. Niisiis arenesid erinevatel kultuuridel erinevad süsteemid. Selle tulemusena tekkisid erinevad keelekirjeldused. Tänapäeva keeleteauds põhineb kõige rohkem antiikaja teooriatel. Mitmed traditsioonid pärinevad eelkõige Kreekast. Kõige vanem keelt analüüsiv teos pärineb aga hoopis Indiast. See kirjutati 3000 aastat tagasi ning autoriks oli grammatik Sakatayana. Antiikajal tegelesid keeltega filosoofid nagu Platon. Hilisemal ajal arendasid neid teooriaid edasi Rooma autorid. Araablastel tekkis oma traditsioon 8. sajandil.

Nende tekstid sisaldavad väga täpseid araabia keele kirjeldusi. Kaasajal on eriliselt suur huvi olnud selle vastu, kust keel pärineb. Õpetlased tundsid aga huvi keele ajaloo vastu. 18. sajandil hakati keeli omavahel võrdlema. Inimene tahtis teada, kuidas keel areneb. Hiljem keskenduti keelele kui süsteemile. Keskseks küsimuseks oli, kuidas keel toimib. Tänapäeval on olemas palju erinevaid lingivistikaalaseid koolkondi. 50ndatest alates on arenenud välja palju uusi uurimissuundi. Suuresti on need mõjutatud teistest teadusharudest. Näiteks võib tuua psühholingvistikat ja rahvusvahelist kommunikatsiooni. Uuemad koolkonnad on väga spetsiifilised. Üks neist on näiteks feminismi lingvistika. Seega keeleteaduse ajalugu jätkub... Nii kaua, kui on keeli, on inimesel mida uurida!
Arvake ära, mis keelega tegu on!
_______ keel on umbes 2 miljoni inimese emakeel. See kuulub lõunaslaavi keelte hulka. Kõige lähemalt suguluses on see bulgaaria keelega. Kummagi keele rääkijad saavad üksteisega probleemideta suhelda. Kirjalikus vormis on keelte erinevus suurem. _______s on alati palju rahvusgruppe elanud. Seda on loomulikult näha ka riigikeeles.

Seda on mõjutanud arvukad muud keeled. Eriti pikaaegselt kujundas _______ keelt naaberriik Serbia. Sõnavara sisaldab palju mõisteid vene, türgi ja inglise keelest. Sellist suurt keelelist mitmekesisust ei esine paljudes riikides. Seetõttu oli _______ keelel väga kaua raske omaette keelena tunnustatud saada. Selle olukorra all kannatas ka _______ kirjandus. Nüüdseks kehtib _______ keel kui tunnustatud standardkeel. Ning seega on see üks tähtis osa _______ identiteedist.