فارسی » آفریقایی   ‫منفی کردن 1‬


‫64 [شصت و چهار]‬

‫منفی کردن 1‬

-

+ 64 [vier en sestig]

+ Ontkenning 1

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیAfrikaans
‫من این کلمه را نمی‌فهمم.‬ Ek v------- n-- d-- w---- n--. +
‫من این جمله را نمی‌فهمم.‬ Ek v------- n-- d-- s-- n--. +
‫من معنی آن را نمی‌فهمم.‬ Ek v------- n-- d-- b-------- n--. +
   
‫معلم‬ di- o--------r +
‫حرف معلم را می‌فهمید؟‬ Ve------ u d-- o---------? +
‫بله، من حرف او (مرد) را خوب می‌فهمم.‬ Ja- e- v------- h-- g---. +
   
‫خانم معلم‬ di- o----------s +
‫حرف خانم معلم را می‌فهمید؟‬ Ve------ u d-- o-----------? +
‫بله، حرف او (زن) را می‌فهمم.‬ Ja- e- v------- h--- g---. +
   
‫مردم‬ di- m---e +
‫حرفهای مردم را می‌فهمید؟‬ Ve------ u d-- m----? +
‫نه، حرفهای آنها را زیاد خوب نمی‌فهمم.‬ Ne-- e- v------- h---- n-- s- g--- n--. +
   
‫دوست دختر‬ di- v------n +
‫دوست دختر دارید؟‬ He- u ’- v-------? +
‫بله، دارم.‬ Ja- e- h--. +
   
‫دختر (فرزند)‬ di- d----r +
‫شما دختر دارید؟‬ He- u ’- d-----? +
‫نه، ندارم.‬ Ne-- e- h-- n--. +
   

‫افراد نابینا کلام را بهتر آماده می کنند‬

‫نابینایان بهتر می شنوند.‬ ‫در نتیجه، می توانند در زندگی روزمره خود راحت تر حرکت کنند.‬ ‫اما افراد نابینا می توانند صحبت را نیز بهتر آماده کنند!‬ ‫تعداد زیادی از مطالعات علمی به این نتیجه رسیده است.‬ ‫محقّقان از افراد مورد آزمایش خواسته اند تا به مطالب ضبط شده کنند.‬ ‫پس از آن سرعت گفتار به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت.‬ ‫با وجود این، شرکت کنندگان نابینا مطالب ضبط شده را درک می کردند.‬ ‫بر عکس، افرادی که دارای قدرت بینائی بودند، به سختی می توانستند مطالب ضبط شده را درک کنند.‬ ‫سرعت صحبت کردن آنها بیش از حد بالا بود.‬ ‫آزمایش دیگری هم به نتایج مشابهی رسید.‬ ‫.افراد بینا و نابینای مورد آزمایش به جملات مختلفی گوش دادند‬ ‫بخشی از هر جمله تغییر داده شده بود.‬ ‫به جای آخرین کلمه یک کلمه بی معنی گذاشته شده بود.‬

‫افراد مورد آزمایش می بایست این جملات را ارزیابی کنند.‬ ‫آنها می بایست جمللات معقول را از جملات بی معنی تشخیص دهند.‬ ‫زمانی که آنها مشغول کار بر روی جملات بودند، مغز آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت.‬ ‫محقّقان امواج خاصی از مغز را اندازه گیری کردند.‬ ‫به این ترتیب، آنها می توانند سرعت مغز را در حین کار اندازه گیری کنند.‬ ‫در مورد نابینایان مورد مطالعه، یک علامت خاص به سرعت ظاهر شد.‬ ‫این علامت نشان می دهد که یک جمله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.‬ ‫در مورد افراد بینای تحت آزمایش، این علامت بسیار دیرتر ظاهر شد.‬ ‫این که چرا افراد نابینا گفتار را با کارائی بیشتری آماه می کنند هنوز شناخته نشده است.‬ ‫اما دانشمندان یک تئوری برای آن ارائه کرده اند.‬ ‫این دانشمندان معتقدند که مغز این افراد به شدّت از منطقه خاصی استفاده میکند.‬ ‫این همان منطقه ای است که افراد بینا محرّک های بصری را پردازش می کنند.‬ ‫در افراد نابینا از این منطقه برای دیدن استفاده نمی شود.‬ ‫ولی برای انجام کارهای دیگر آماده استد.‬ ‫به همین دلیل، افراد نابینا دارای ظرفیت بیشتری برای آماده کردن سخن دارند...‬