فارسی » آفریقایی   ‫بزرگ – کوچک‬


‫68 [شصت و هشت]‬

‫بزرگ – کوچک‬

-

+ 68 [agt en sestig]

+ groot – klein

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیAfrikaans
‫بزرگ و کوچک‬ gr--- e- k---n +
‫فیل بزرگ است.‬ Di- o------ i- g----. +
‫موش کوچک است.‬ Di- m--- i- k----. +
   
‫تاریک و روشن‬ do---- e- h----r +
‫شب تاریک است.‬ Di- n-- i- d-----. +
‫روز روشن است.‬ Di- d-- i- h-----. +
   
‫پیر و جوان‬ ou- e- j--k +
‫پدربزرگمان خیلی پیر است.‬ On- o--- i- b--- o--. +
‫70 سال پیش ‫او هم جوان بود.‬ 70 j--- g----- w-- h- n-- j---. +
   
‫زیبا و زشت‬ mo-- e- l---k +
‫پروانه زیباست.‬ Di- v------ i- m---. +
‫عنکبوت زشت است.‬ Di- s-------- i- l----. +
   
‫چاق و لاغر‬ Di- / v-- e- d-n +
‫یک زن به وزن 100 کیلو، چاق است.‬ ’n V--- v-- 100k- i- d-- / v--. +
‫یک مرد به وزن 50 کیلو، لاغر است.‬ ’n M-- v-- 50k- i- d--. +
   
‫گران و ارزان‬ du-- e- g------p +
‫اتومبیل گران است.‬ Di- m---- i- d---. +
‫روزنامه ارزان است.‬ Di- k------ i- g-------. +
   

‫تغییر کد‬

‫هر روز افراد بیشتری به صورت دو زبانه بزرگ می شوند.‬ ‫آنها می توانند به بیش از یک زبان صحبت کنند.‬ ‫بسیاری از این افراد اغلب زبان خود را عوض می کنند.‬ ‫آنها بسته به موقعیت زبانی را که با آن صحبت می کنند را انتخاب می کنند.‬ ‫به عنوان مثال، آنها در محل کار و خانه به زبان های مختلف صحبت می کنند.‬ ‫با انجام این کار، آنها خود را با محیط تطبیق می دهند.‬ ‫امّا امکان تغییر زبان به صورت غیر ارادی هم وجود دارد.‬ ‫نام این پدیده تغییر کد است.‬ ‫در این حالت، در میان صحبت زبان تغییر می کند.‬ ‫دلایل بسیاری برای این تغییر زبان وجود دارد.‬ ‫آنها اغلب کلمه مناسبی را در یک زبان نمی یابند.‬ ‫و آنها می توانند منظور خود را در زبان دیگر بهتر بیان کنند.‬ ‫همچنین ممکن است که گوینده در یک زبان احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد.‬

‫آنها از این زبان برای بیان مسائل خصوصی یا شخصی استفاده می کنند.‬ ‫گاهی اوقات هم یک کلمه خاص در یک زبان وجود ندارد.‬ ‫در این حالت گوینده ناچار به تغییر دادن زبان است.‬ ‫یا در صورتی که سخن آنها درک نشد، زبان خود را تغییر می دهند.‬ ‫در این صورت تغییر کد مانند زبان مخفی کار می کند.‬ ‫پیش از این، زبان مخلوط مورد انتقاد بود.‬ ‫تصوّر می شد که گونیده به هیچ کدام از زبان ها درست صحبت نمی کند.‬ ‫امروز مسئله به صورت دیگری دیده می شود.‬ ‫تغییر کد به عنوان یک شایستگی خاص زبانی شناخته شده است.‬ ‫تغییر کد توّسط گویندگان می تواند جالب باشد.‬ ‫اغلب، آنها تنها، زبانی که به آن صحیت می کنند را تغییر نمی دهند.‬ ‫بلکه دیگر عناصر ارتباطی هم تغییر پیدا می کنند.‬ ‫بسیاری از افراد در یکی دیگر از زبان ها سریع تر، بلندتر و یا با تکیه بیشتر صحبت می کنند.‬ ‫یا این که به طور ناگهانی از حرکات، و حالات چهره بیشتری استفاده می کنند.‬ ‫به این ترتیب، تغییر کد همیشه کمی از تغییر فرهنگ را نیز در بر دارد...‬