فارسی » آفریقایی   ‫چیزی خواستن‬


‫70 [هفتاد]‬

‫چیزی خواستن‬

-

+ 70 [sewentig]

+ om van iets te hou

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیAfrikaans
‫می‌خواهید سیگار بکشید؟‬ Wi- u r---? +
‫می‌خواهید برقصید؟‬ Wi- u d---? +
‫ می‌خواهید پیاده روی کنید؟‬ Wi- u g--- s---? +
   
‫من می‌خواهم سیگار بکشم.‬ Ek w-- g---- r---. +
‫یک نخ سیگار می‌خواهی؟‬ Wi- j- ’- s------ h-? +
‫او آتش (فندک) می‌خواهد.‬ Hy s--- ’- v---------- / a--------. +
   
‫من می‌خواهم چیزی بنوشم.‬ Ek w-- g---- i--- d----. +
‫من می‌خواهم چیزی بخورم.‬ Ek w-- g---- i--- e--. +
‫من می‌خواهم کمی‌استراحت کنم.‬ Ek w-- g---- b------ o------. +
   
‫من می‌خواهم از شما چیزی بپرسم.‬ Ek w-- u g---- i--- v--. +
‫من می‌خواهم از شما تقاضای چیزی کنم.‬ Ek w-- u g---- v-- i--- v--. +
‫من می‌خواهم شما را به چیزی دعوت کنم.‬ Ek w-- u g---- n- i--- u------. +
   
‫شما چی می‌خواهید (چی میل دارید)؟‬ Wa- w-- u h-? +
‫یک قهوه می‌خواهید؟‬ Wi- u k----- h-? +
‫یا اینکه ترجیحاً یک چای می‌خواهید؟‬ Of w-- u l----- t-- h-? +
   
‫ما می‌خواهیم با ماشین به خانه برویم.‬ On- w-- h--- t-- r-. +
‫ شما تاکسی می‌خواهید؟‬ So-- j---- ’- t---? +
‫آنها می‌خواهند تلفن کنند.‬ Hu--- w-- g---- ’- o----- m---. +
   

‫دو زبان = دو مرکز بیان!‬

‫برای مغز ما مهم نیست که چه زمانی ما یک زبان را آموخته ایم.‬ ‫به این دلیل که مغز برای زبان های مختلف مناطق ذخیره مختلفی دارد.‬ ‫همه زبان هائی که یاد می گیریم با هم در یکجا ذخیره نمی شوند.‬ ‫زبان هائی که در بزرگسالی می آموزیم برای خود منطقه ذخیره سازی مخصوص دارند.‬ ‫بدین معنی که مغز قواعد جدید را در یک مکان متفاوت به کار می بندد.‬ ‫این اطلاعات با اطلاعات زبان مادری در یکجا ذخیره نمی شود.‬ ‫از طرف دیگر، افرادی که در محیط دو زبانه رشد می کنند، تنها از یک منطقه از مغز استفاده می کنند.‬ ‫این نتیجه مطالعات متعدّد است.‬ ‫دانشمندان عصب شناس بر روی افراد مختلف آزمایش کرده اند.‬ ‫این افراد به راحتی به دو زبان صحبت می کردند.‬ ‫افراد یک گروه آزمون، در یک محیط دو زبانه بزرگ شده بودند.‬ ‫در مقابل، افراد گروه دیگر، زبان دوم را بعدها آموخته بودند.‬ ‫محقّقان می توانند فعّالیت مغز را در هنگام آزمایش زبان، اندازه گیری کنند.‬

‫از این راه آنها می توانند ببینند که کدام منطقه از مغز در هنگام آزمایش عمل کرده است.‬ ‫و آنها متوجّه شدند که که افرادی که دیرتر زبان آموخته اند دارای دو مرکز گویائی هستند.‬ ‫محقّقان مدّتها به این موضوع مشکوک بودند.‬ ‫افرادی که آسیب مغزی دیده اند علائم دیگری از خود نشان می دهند.‬ ‫بنابراین، آسیب مغزی هم می تواند منجر به ایجاد مشکلات گفتاری شود.‬ ‫افراد آسیب دیده نمی توانند کلمات را تلفّظ و یا درک کنند.‬ ‫اما مجروحان حوادث که دو زبانه هستند گاهی علائم غیر معمول نشان می دهند.‬ ‫مشکلات گفتاری آنها همیشه بر هر دو زبان تأثیر نمی گذارد.‬ ‫اگر فقط یک منطقه از مغز دچار آسیب شود، منطقه دیگر هنوز می تواند به کار خود ادامه دهد.‬ ‫بعدا این بیماران یک زبان را بهتر از زبان دیگر صحبت می کنند.‬ ‫سرعت آموختن دو زبان مختلفی که دوباره آموخته می شوند با هم تفاوت دارند.‬ ‫این ثابت می کند که هر دو زبان در یک محل ذخیره نمی شوند.‬ ‫چون آنها این دو زبان را در یک زمان نیاموخته اند، دو مرکز در مغز تشکیل داده اند.‬ ‫هنوز معلوم نیست که چگونه مغز ما می تواند صحبت به دو زبان را کنترل کند.‬ ‫اما یافته های جدید می تواند منجر به ایجاد استراتژی های یادگیری جدید گردد.‬