فارسی » آلمانی   ‫ضمائر ملکی 2‬


‫67 [شصت و هفت]‬

‫ضمائر ملکی 2‬

-

+ 67 [siebenundsechzig]

+ Possessivpronomen 2

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیDeutsch
‫عینک‬ di- B----e +
‫او (مرد) عینکش را فراموش کرده است.‬ Er h-- s---- B----- v--------. +
‫عینکش کجاست؟‬ Wo h-- e- d--- s---- B-----? +
   
‫ساعت‬ di- U-r +
‫ساعت او (مرد) خراب است.‬ Se--- U-- i-- k-----. +
‫ساعت به دیوار آویزان است.‬ Di- U-- h---- a- d-- W---. +
   
‫پاسپورت‬ de- P--s +
‫او (مرد) پاسپورتش را گم کرده است.‬ Er h-- s----- P--- v-------. +
‫پس ‫پاسپورتش کجاست؟‬ Wo h-- e- d--- s----- P---? +
   
‫آنها-مال آنها‬ si- – i-r +
‫بچه‌ها نمی‌توانند والدین خود را پیدا کنند.‬ Di- K----- k----- i--- E----- n---- f-----. +
‫اما ‫آنجا هستند، دارند می‌آیند!‬ Ab-- d- k----- j- i--- E-----! +
   
‫شما (مخاطب مرد) – مال شما‬ Si- – I-r +
‫آقای مولر، مسافرتتان چگونه بود؟‬ Wi- w-- I--- R----- H--- M-----? +
‫آقای مولر، همسرتان کجا هستند؟‬ Wo i-- I--- F---- H--- M-----? +
   
‫شما (مخاطب مونث) – مال شما‬ Si- – I-r +
‫خانم اشمیت، سفرتان چطور بود؟‬ Wi- w-- I--- R----- F--- S------? +
‫خانم اشمیت، شوهرتان کجا هستند؟‬ Wo i-- I-- M---- F--- S------? +
   

تغییر ناگهانی پیدایشی صحبت کردن را امکان پذیر ساخته است

انسان تنها موجود زنده روی زمین است که می تواند صحبت می کنند. او خود را از حیوانات و گیاهان متمایز می داند. البته حیوانات و گیاهان نیز با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. امّا، آنها با یک زبان پیچیده هجائی صحبت نمی کنند. اما چرا انسان صحبت می کند؟ برخی از ویژگی های فیزیکی برای صحبت کردن لازم است. این ویژگی های فیزیکی تنها در انسان یافت می شود. امّا، این لزوما به این معنی نیست که انسان آنها را خلق کرده است. در سیر تکامل، هیچ چیز بدون دلیل اتفاق نمی افتد. انسان در جایی در امتداد مسیر تکامل، شروع به حرف زدن کرد. ما هنوز نمی دانیم که دقیقاٍ این امر چه زمانی اتفاق افتاده است. اما باید چیزی اتفاق افتاده باشد که باعث سخن گفتن انسان شود. پژوهشگران بر این باورند که یک تغییر ناگهانی ژنتیک باعث بروز این حادثه شده است.

انسان شناسان خواص ژنتیکی موجودات زنده مختلف را با هم مقایسه کرده اند. و به خوبی معلوم شده است که یک ژن خاص عامل گویائی است. کسانی که دارای این ژن معیوب هستند، مشکل گویائی دارند. این افراد نمی توانند منظور های خود را به خوبی بیان کنند، و درک کلمات هم برای آنها دشوار است. این ژن در انسان، میمون، و موش مورد آزمایش قرار گرفت. این ژن ها در انسان و شامپانزه بسیار به هم شبیه بودند. تنها دو تفاوت کوچک را می توان بین این دو ژن شناخت. و این تفاوت هاست که باعث حضور این ژن ها در مغز شده است. این ژن ها همراه با ژنهای دیگر، باعث ایجاد فعّالیت های خاصی از مغز می شوند. بنابراین انسان می تواند صحبت کند، در حالی که میمون نمی تواند. امّا، معمّای زبان انسان هنوز حل نشده است. زیرا جهش ژن به تنهائی برای فعّال کردن گویائی کافی نیست. محقّقان یک نوع ژن انسان را در موش وارد کردند. امّا، این کار به آنها توانایی صحبت کردن را نداد ... اما جیغ و داد آنها جار و جنجالی بپا کرد.