فارسی » انگلیسی UK   ‫فعالیتها‬


‫13 [سیزده]‬

‫فعالیتها‬

-

+ 13 [thirteen]

+ Activities

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫مارتا چکار می‌کند؟‬ Wh-- d--- M----- d-? +
‫او در اداره کار می‌کند.‬ Sh- w---- a- a- o-----. +
‫او با کامپیوتر کار می‌کند.‬ Sh- w---- o- t-- c-------. +
   
‫مارتا کجاست؟‬ Wh--- i- M-----? +
‫در سینما.‬ At t-- c-----. +
‫او فیلم تماشا می‌کند.‬ Sh- i- w------- a f---. +
   
‫پیتر چکار می‌کند؟‬ Wh-- d--- P---- d-? +
‫او در دانشگاه تحصیل می‌کند.‬ He s------ a- t-- u---------. +
‫او در رشته زبان درس می‌خواند.‬ He s------ l--------. +
   
‫پیتر کجاست؟‬ Wh--- i- P----? +
‫در کافه.‬ At t-- c---. +
‫او (مرد) قهوه می‌نوشد.‬ He i- d------- c-----. +
   
‫کجا دوست دارند بروند؟‬ Wh--- d- t--- l--- t- g-? +
‫به کنسرت.‬ To a c------. +
‫آنها دوست دارند موسیقی گوش کنند‬ Th-- l--- t- l----- t- m----. +
   
‫آنها کجا دوست ندارند بروند؟‬ Wh--- d- t--- n-- l--- t- g-? +
‫به دیسکو.‬ To t-- d----. +
‫آنها دوست ندارند برقصند.‬ Th-- d- n-- l--- t- d----. +
   

‫زبان های کریول (مخلوط)‬

‫آیا می دانستید که در مناطق اقیانوس آرام جنوبی هم به آلمانی صحبت می شود؟‬ ‫این واقعا درست است!‬ ‫در بخش هایی از پاپوآ گینه نو و استرالیا، مردم به آلمانی ما صحبت می کنند. ‬ ‫این یک زبان مخلوط است.‬ ‫زبان های کریول در هنگام تداخل زبان بوجود می آیند.‬ ‫یعنی زمانی که چندین زبان مختلف با هم روبرو می شوند.‬ ‫در حال حاضر، بسیاری از زبان های کریول تقریبا منقرض شده اند.‬ ‫اما هنوز 15 میلیون نفر در سراسر جهان به این زبان صحبت می کنند.‬ ‫زبان های کریول همیشه زبان های بومی هستند.‬ ‫این زبان با زبان پیجین متفاوت است.‬ ‫زبان پیجین اشکال بسیار ساده شده کلام است.‬ ‫این زبان ها برای ارتباط های بسیار ساده مناسب هستند.‬ ‫اکثر زبان های کریول در دوران استعمار ایجاد شده اند.‬

‫بنابراین، مبنای زبان کریول اغلب زبان های اروپایی است.‬ ‫یکی از مشخصه های زبان کریول واژگان محدود آن است.‬ ‫زبان کریول آواهای مخصوص به خود را دارد.‬ ‫دستور زبان زبان کریول کاملا ساده شده است.‬ ‫قواعد پیچیده دستور زبان به راحتی توسّط مگویائیین نادیده گرفته می شود.‬ ‫هر زبان کریول جزء مهمی از هویت ملّی است.‬ ‫در نتیجه، آثار ادبی فراوانی به زبان کریول نوشته شده است.‬ ‫زبان کریول به ویژه برای زبانشناسان جالب است.‬ ‫علّت توّجه این است که این زبا ن ها نشان می دهند که چگونه یک زبان متولّد میشود و سپس می میرد.‬ ‫بنابراین تکامل زبان را می توان در زبان کریول مورد مطالعه قرار داد.‬ ‫این زبان ها همچنین ثابت می کنند که زبان ها می توانند تغییر کنند و انطباق پذیر باشند.‬ ‫تحقیق در زبان کریول، کریولوژی یا کریولیستیک نامیده می شود.‬ ‫یکی از معروف ترین جملات در زبان کریول از جامائیکا می آید.‬ ‫باب مارلی آن را در جهان معروف ساخت- آن را می دانید؟‬ ‫بدون زن، بدون فریاد! (= نه، زن، گریه نکن!)‬