فارسی » انگلیسی UK   ‫نظافت خانه‬


‫18 [هجده]‬

‫نظافت خانه‬

-

+ 18 [eighteen]

+ House cleaning

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫امروز شنبه است.‬ To--- i- S-------. +
‫ما امروز وقت داریم.‬ We h--- t--- t----. +
‫امروز آپارتمان را تمیز می‌کنیم.‬ We a-- c------- t-- a-------- t----. +
   
‫من حمام را تمیز می‌کنم.‬ I a- c------- t-- b-------. +
‫شوهرم اتومبیل را می‌شوید.‬ My h------ i- w------ t-- c--. +
‫بچه‌ها دوچرخه‌ها را تمیز می‌کنند.‬ Th- c------- a-- c------- t-- b-------. +
   
‫مادربزرگ به گلها آب می‌دهد.‬ Gr----- i- w------- t-- f------. +
‫بچه‌ها اتاقشان را تمیز می‌کنند.‬ Th- c------- a-- c------- u- t-- c--------- r---. +
‫شوهرم میز تحریرش را مرتب می‌کند.‬ My h------ i- t------ u- h-- d---. +
   
‫من لباسها را درون ماشین لباس شوئی می‌گذارم.‬ I a- p------ t-- l------ i- t-- w------ m------. +
‫من لباسها را آویزان می‌کنم.‬ I a- h------ u- t-- l------. +
‫من لباسها را اتو می‌کنم.‬ I a- i------ t-- c------. +
   
‫پنجره‌ها کثیف هستند.‬ Th- w------ a-- d----. +
‫کف اتاق کثیف است.‬ Th- f---- i- d----. +
‫ظرفها کثیف است.‬ Th- d----- a-- d----. +
   
‫کی پنجره‌ها را تمیز می‌کند؟‬ Wh- w----- t-- w------? +
‫کی جارو می‌کند؟‬ Wh- d--- t-- v--------? +
‫کی ظرفها را می‌شوید؟‬ Wh- d--- t-- d-----? +
   

‫آموزش اولیه‬

‫امروز، زبان های خارجی، هر روز بیشتر اهمیت پیدا می کنند.‬ ‫این امر در زندگی حرفه ای نیز صادق است.‬ ‫در نتیجه، تعداد افرادی که زبان خارجی را فرا می گیرند افزایش یافته است.‬ ‫بسیاری از والدین هم علاقه دارند تا فرزندان آنها زبان خارجی یاد بگیرند.‬ ‫این کار بهتر است در سنین جوانی صورت بگیرد.‬ ‫در حال حاضر بسیاری از مدارس ابتدایی بین المللی در سراسر جهان وجود دارند.‬ ‫کودکستان هائی که به زبان های مختلف آموزش می دهند متداول می شوند.‬ ‫شروع یادگیری در این سنین امتیازات بسیاری دارد.‬ ‫این به علّت توسعه مغز ماست.‬ ‫مغز ما ساختارهای زبان را تا سن 4 سالگی ایجاد می کند.‬ ‫این شبکه های عصبی به ما در یادگیری کمک می کنند.‬ ‫در مراحل بعدی زندگی، ساختارهای جدید به این خوبی ایجاد نمی شوند.‬ ‫کودکان بزرگتر و بزرگسالان مشکل بیشتری برای یادگیری زبان دارند.‬

‫بنابراین، ما باید به توسعه اولیّه مغز خود کمک کنیم.‬ ‫خلاصه: هر چه جوانتر باشید، بهتر است.‬ ‫به هر حال افرادی هم وجود دارند، که از یادگیری اولیه انتقاد می کنند.‬ ‫آنها از این باک دارند که چند زبانی به کودکان خردسال تحمیل شود.‬ ‫به علاوه، این ترس وجود دارد که آنها هیچ زبانی را به خوبی یاد نگیرند.‬ ‫هرچند این تردید از نظر علمی بی اساس است.‬ ‫نظر اکثر زبانشناسان و روانشناسان عصب شناس خو ش بینانه است.‬ ‫نتیجه مطالعات آنها در مورد این موضوع مثبت است.‬ ‫کودکان معمول از کلاس های زبان لذّت می برند.‬ ‫و: اگر کودکان زبان یاد می گیرند، آنها در مورد زبان فکر هم می کنند.‬ ‫بنابراین، با یادگیری زبان خارجی آنها وادار به دانستن زبان مادری خود می شوند.‬ ‫آنها از این دانش زبان در تمام عمر خود سود می برند.‬ ‫ممکن است که حتی بهتر باشد که این یادگیری با یک زبان مشکل تر شروع شود.‬ ‫زیراکه مغز کودک به سرعت و به طور مستقیم یاد می گیرد.‬ ‫مهم نیست اگر مغز hello ،ciao، یا néih hóu را حفظ کند.‬