فارسی » انگلیسی UK   ‫خانواده‬


‫2 [دو]‬

‫خانواده‬

-

+ 2 [two]

+ Family Members

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫پدربزرگ‬ th- g---------r +
‫مادربزرگ‬ th- g---------r +
‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)‬ he a-- s-e +
   
‫پدر‬ th- f----r +
‫مادر‬ th- m----r +
‫او (پدر) و او (مادر)‬ he a-- s-e +
   
‫پسر‬ th- s-n +
‫دختر‬ th- d------r +
‫او (پسر) و او (دختر)‬ he a-- s-e +
   
‫برادر‬ th- b-----r +
‫خواهر‬ th- s----r +
‫او (برادر) و او (خواهر)‬ he a-- s-e +
   
‫عمو، دایی‬ th- u---e +
‫عمه، خاله‬ th- a--t +
‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)‬ he a-- s-e +
   
‫ما یک خانواده هستیم.‬ We a-- a f-----. +
‫این ‫خانواده کوچک نیست.‬ Th- f----- i- n-- s----. +
‫این ‫خانواده بزرگ است.‬ Th- f----- i- b--. +
   

‫آیا همه ما آفریقایی صحبت می کنیم؟‬

‫همه ما در آفریقا نبوده ایم.‬ ‫امّا، این امکان وجود دارد که تمام زبان ها در آنجا وجود داشته اند!‬ ‫در هر صورت، بسیاری از دانشمندان بر این باورند.‬ ‫به نظر آنها، منشاء همه زبان ها از آفریقاست.‬ ‫از آنجا در سایر نقاط جهان منتشر شده است.‬ ‫در مجموع بیش از 6000 زبان مختلف در جهان وجود دارد.‬ ‫امّا، گفته می شود که همه آنها ریشه های مشترک آفریقایی دارند.‬ ‫محقّقان آواهای زبان های مختلف را مقایسه کرده اند.‬ ‫آواها کوچکترین واحد تمیز دادن یک کلمه هستند.‬ ‫اگر یک واج تغییر کند، معنی تمام کلمه تغییر پیدا می کند.‬ ‫یک نمونه از زبان انگلیسی می تواند این موضوع را نشان دهد.‬ ‫در انگلیسی، dip و tip وصفی از دو چیز متفاوت است.‬ ‫بنابراین در زبان انگلیسی، /d/ و /t / دو واج مختلف هستند.‬

‫این تنوع آوایی در زبان آفریقایی از همه زبان ها بیشتر است.‬ ‫امّا، هر چه از آفریقا دورتر شویم، این تنوّع به طور چشم گیری کاهش می یابد.‬ ‫و این دقیقا همان چیزی است که محقّقان اثبات نظریه خود را در آن یافتند.‬ ‫جمعیت ها وقتی گسترش می یابند همسان تر می شوند.‬ ‫در حاشیه های بیرونی آنها تنوع ژنتیکی کاهش می یابد.‬ ‫علّت این امر این است که تعداد "مهاجران" نیز کاهش می یابند.‬ ‫هرچه ژن های کمتری مهاجرت کنند، جمعیت همسان تر می شود.‬ ‫ترکیبات ممکن ژن ها کاهش می یابند.‬ ‫در نتیجه، افراد جمعیّت مهاجر به یکدیگر شبیه تر می شوند.‬ ‫دانشمندان این را اثر مؤسس می نامند.‬ ‫وقتی که مردم آفریقا مهاجرت کردند، زبان خود را نیز با خود همراه بردند.‬ ‫اما مهاجران کمتر، آواهای کمتری هم با خود آورند.‬ ‫این چگونگی همسان تر شدن زبان های مختلف در طول زمان است.‬ ‫به نظر می رسد که می توان ثابت کرد که منشأ موجودات هوشمند آفریقا بوده است.‬ ‫ما منتظریم ببینیم، که آیا این در مود زبان آنها هم صادق است ...‬