فارسی » انگلیسی UK   ‫خانواده‬


‫2 [دو]‬

‫خانواده‬

-

+ 2 [two]

+ Family Members

‫2 [دو]‬

‫خانواده‬

-

2 [two]

Family Members

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫پدربزرگ‬ th- g---------r +
‫مادربزرگ‬ th- g---------r +
‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)‬ he a-- s-e +
   
‫پدر‬ th- f----r +
‫مادر‬ th- m----r +
‫او (پدر) و او (مادر)‬ he a-- s-e +
   
‫پسر‬ th- s-n +
‫دختر‬ th- d------r +
‫او (پسر) و او (دختر)‬ he a-- s-e +
   
‫برادر‬ th- b-----r +
‫خواهر‬ th- s----r +
‫او (برادر) و او (خواهر)‬ he a-- s-e +
   
‫عمو، دایی‬ th- u---e +
‫عمه، خاله‬ th- a--t +
‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)‬ he a-- s-e +
   
‫ما یک خانواده هستیم.‬ We a-- a f-----. +
‫این ‫خانواده کوچک نیست.‬ Th- f----- i- n-- s----. +
‫این ‫خانواده بزرگ است.‬ Th- f----- i- b--. +
   

آیا همه ما آفریقایی صحبت می کنیم؟

همه ما در آفریقا نبوده ایم. امّا، این امکان وجود دارد که تمام زبان ها در آنجا وجود داشته اند! در هر صورت، بسیاری از دانشمندان بر این باورند. به نظر آنها، منشاء همه زبان ها از آفریقاست. از آنجا در سایر نقاط جهان منتشر شده است. در مجموع بیش از 6000 زبان مختلف در جهان وجود دارد. امّا، گفته می شود که همه آنها ریشه های مشترک آفریقایی دارند. محقّقان آواهای زبان های مختلف را مقایسه کرده اند. آواها کوچکترین واحد تمیز دادن یک کلمه هستند. اگر یک واج تغییر کند، معنی تمام کلمه تغییر پیدا می کند. یک نمونه از زبان انگلیسی می تواند این موضوع را نشان دهد. در انگلیسی، dip و tip وصفی از دو چیز متفاوت است. بنابراین در زبان انگلیسی، /d/ و /t / دو واج مختلف هستند.

این تنوع آوایی در زبان آفریقایی از همه زبان ها بیشتر است. امّا، هر چه از آفریقا دورتر شویم، این تنوّع به طور چشم گیری کاهش می یابد. و این دقیقا همان چیزی است که محقّقان اثبات نظریه خود را در آن یافتند. جمعیت ها وقتی گسترش می یابند همسان تر می شوند. در حاشیه های بیرونی آنها تنوع ژنتیکی کاهش می یابد. علّت این امر این است که تعداد "مهاجران" نیز کاهش می یابند. هرچه ژن های کمتری مهاجرت کنند، جمعیت همسان تر می شود. ترکیبات ممکن ژن ها کاهش می یابند. در نتیجه، افراد جمعیّت مهاجر به یکدیگر شبیه تر می شوند. دانشمندان این را اثر مؤسس می نامند. وقتی که مردم آفریقا مهاجرت کردند، زبان خود را نیز با خود همراه بردند. اما مهاجران کمتر، آواهای کمتری هم با خود آورند. این چگونگی همسان تر شدن زبان های مختلف در طول زمان است. به نظر می رسد که می توان ثابت کرد که منشأ موجودات هوشمند آفریقا بوده است. ما منتظریم ببینیم، که آیا این در مود زبان آنها هم صادق است ...