فارسی » انگلیسی UK   ‫خرید ‬


‫51 [پنجاه و یک]‬

‫خرید ‬

-

+ 51 [fifty-one]

+ Running errands

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫من می‌خواهم به کتابخانه بروم.‬ I w--- t- g- t- t-- l------. +
‫من می‌خواهم به کتاب فروشی بروم.‬ I w--- t- g- t- t-- b--------. +
‫من می‌خواهم به کیوسک بروم.‬ I w--- t- g- t- t-- n-------- s----. +
   
‫من می‌خواهم یک کتاب به امانت بگیرم.‬ I w--- t- b----- a b---. +
‫من می‌خواهم یک کتاب بخرم.‬ I w--- t- b-- a b---. +
‫من می‌خواهم یک روزنامه بخرم.‬ I w--- t- b-- a n--------. +
   
‫من می‌خواهم به کتابخانه بروم تا کتاب به امانت بگیرم.‬ I w--- t- g- t- t-- l------ t- b----- a b---. +
‫من می‌خواهم به کتابفروشی بروم تا کتاب بخرم.‬ I w--- t- g- t- t-- b-------- t- b-- a b---. +
‫من می‌خواهم به کیوسک بروم تا روزنامه بخرم.‬ I w--- t- g- t- t-- k---- / n-------- s---- t- b-- a n--------. +
   
‫من می‌خواهم به عینک فروشی بروم.‬ I w--- t- g- t- t-- o-------. +
‫من می‌خواهم به سوپر مارکت بروم.‬ I w--- t- g- t- t-- s----------. +
‫من می‌خواهم به نانوایی بروم.‬ I w--- t- g- t- t-- b-----. +
   
‫من می‌خواهم عینک بخرم.‬ I w--- t- b-- s--- g------. +
‫من می‌خواهم میوه و سبزی بخرم.‬ I w--- t- b-- f---- a-- v---------. +
‫من می‌خواهم نان صبحانه و نان بخرم.‬ I w--- t- b-- r---- a-- b----. +
   
‫من می‌خواهم به عینک فروشی بروم تا عینک بخرم.‬ I w--- t- g- t- t-- o------- t- b-- g------. +
‫من می‌خواهم به سوپر مارکت بروم تا میوه و سبزی بخرم.‬ I w--- t- g- t- t-- s---------- t- b-- f---- a-- v---------. +
‫من ‫می‌خواهم به نانوایی بروم تا نان صبحانه و نان بخرم.‬ I w--- t- g- t- t-- b---- t- b-- r---- a-- b----. +
   

‫زبان اقلیت ها در اروپا‬

‫در اروپا به زبان های مختلف سخن گفته می شود.‬ ‫بسیاری از آنها زبان های هند و اروپایی هستند.‬ ‫علاوه بر زبان های بزرگ ملی، زبان های کوچکتر بسیاری نیز وجود دارند.‬ ‫آنها زبان های اقلیت هستند.‬ ‫زبان های اقلیت با زبان های رسمی متفاوت هستند.‬ ‫اما آنها لهجه نیستند.‬ ‫آنها زبان مهاجرین هم نیستند.‬ ‫زبانهای اقلیت همیشه جنبه قومی دارند.‬ ‫یعنی، زبان گروه های قومی خاص هستند.‬ ‫زبان های اقلیت تقریبا در همه کشوری اروپائی وجود دارند.‬ ‫این تعداد در اتحادیّه اروپا حدو 40 زبان را تشکیل می دهد.‬ ‫به بعضی از زبان های اقلیت ها تنها در یک کشور سخن گفته می شود.‬ ‫یک نمونه از این زبان ها زبان صربی در آلمان است.‬

‫از سوی دیگر، افراد بسیاری در اروپا به زبان رومانیایی صحبت می کنند.‬ ‫زبان های اقلیت دارای وضعیت خاصی هستند.‬ ‫چون گروه نسبتا کوچکی به سخن آنها می گویند.‬ ‫این گروه ها توانائی تأسیس مدرسه برای خود را ندارند.‬ ‫همچنین برای آنها انتشار ادبیات خود نیز دشوار است.‬ ‫در نتیجه، بسیاری از زبان های اقلیت ها با خطر انقراض ربرو هستند.‬ ‫اتحادیّه اروپا خواهان حفظ زبان های اقلیت هاست.‬ ‫چون هر زبان بخش مهمی از فرهنگ و هویت یک گروه را تشکیل می دهد.‬ ‫برخی از کشورها مشترک المنافع نیستند و تنها به عنوان یک اقلیت وجود دارند.‬ ‫برنامه ها و طرح های مختلفی برای ترویج زبان خود دارند.‬ ‫امید می رود که فرهنگ گروه های قومی کوچکتر نیز حفظ شود.‬ ‫در هر حال، برخی از زبان های اقلیت ها به زودی محو می شوند.‬ ‫یکی از این زبان ها لیونیائی است که در استان لتونی به آن صحبت می شود.‬ ‫تنها 20 نفر افراد بومی به زبان لیونیائی صحبت می کنند.‬ ‫بدین ترتیب این زبان کوچکترین زبان در اروپاست.‬