فارسی » انگلیسی UK   ‫اعضای بدن‬


‫58 [پنجاه و هشت]‬

‫اعضای بدن‬

-

+ 58 [fifty-eight]

+ Parts of the body

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫من یک مرد می‌کشم.‬ I a- d------ a m--. +
‫اول سر‬ Fi--- t-- h---. +
‫این مرد یک کلاه بر سر دارد.‬ Th- m-- i- w------ a h--. +
   
‫موها را نمی‌بینید.‬ On- c----- s-- t-- h---. +
‫گوشها را هم نمی‌بینید.‬ On- c----- s-- t-- e--- e-----. +
‫کمر را هم نمی‌بینید.‬ On- c----- s-- h-- b--- e-----. +
   
‫من چشم ها و دهان را می‌کشم.‬ I a- d------ t-- e--- a-- t-- m----. +
‫آن مرد می‌رقصد و می‌خندد.‬ Th- m-- i- d------ a-- l-------. +
‫آن مرد بینی درازی دارد.‬ Th- m-- h-- a l--- n---. +
   
‫او یک عصا در دستهایش دارد.‬ He i- c------- a c--- i- h-- h----. +
‫او یک شال گردن هم دور گردنش دارد.‬ He i- a--- w------ a s---- a----- h-- n---. +
‫زمستان است و هوا سرد است.‬ It i- w----- a-- i- i- c---. +
   
‫بازوها قوی هستند.‬ Th- a--- a-- a-------. +
‫پاها هم قوی هستند.‬ Th- l--- a-- a--- a-------. +
‫این مرد از برف درست شده است.‬ Th- m-- i- m--- o- s---. +
   
‫او شلوار یا پالتو نپوشیده است.‬ He i- n------ w------ p---- n-- a c---. +
‫اما سردش نیست (نمی‌لرزد).‬ Bu- t-- m-- i- n-- f-------. +
‫او یک آدم برفی است.‬ He i- a s------. +
   

‫زبان نیاکان ما‬

‫زبان های مدرن را می توان توسّط زبان شناسان تجزیه و تحلیل کرد.‬ ‫از روش های مختلفی برای انجام این کار استفاده می شود.‬ ‫اما مردم در هزاران سال پیش چگونه صحبت می کردند؟‬ ‫پاسخ به این سئوال بسیار مشکل تر است.‬ ‫با وجود این، دانشمندان سالها در این مورد مشغول به تحقیق بوده اند.‬ ‫آنها می خواهند کشف کنند که مردم در زمان های قدیم چگونه سخن می گفته اند.‬ ‫بدین منظور، آنها در تلاش برای بازسازی اشکال مکالمه در دوران گذشته هستند.‬ ‫دانشمندان آمریکایی کشف جالبی کرده اند.‬ ‫آنها بیش از 2000 زبان را تجزیه و تحلیل کردند.‬ ‫آنها خصوصا ساختار جلمه را در این زبان ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.‬ ‫نتایج حاصل از مطالعه آنها بسیار جالب است.‬ ‫ساختار جمله حدود نیمی از این زبانها ساختار S-O-S (فاعل-مفعول-فعل) است.‬ ‫بدین معنی که، ترتیب جمله فاعل، مفعول و فعل است.‬

‫بیش از 700 زبان مختلف از الگوی، فاعل-فعل-مفعول، استفاده می کنند.‬ ‫و حدود 160 زبان بر اساس سیستم، فعل-فاعل-مفعول، عمل می کنند.‬ ‫و تنها حدود 40 زبان از الگوی فعل-مفعول-فاعل، استفاده می کنند.‬ ‫حدود 120 زبان دیگر ترکیب های دیگر هستند.‬ ‫از سوی دیگر، الگوهای مفعول-فاعل-فعل و مفعول-فعل-فاعل مشخصا نادر هستند.‬ ‫اکثر زبان هائیکه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند از اصل فاعل-مفعول-فعل استفاده می کنند.‬ ‫فارسی، ژاپنی و ترکی از این نمونه است.‬ ‫اکثر زبان های زنده از الگوی فاعل-فعل-مفعول تبعیّت می کنند.‬ ‫این ساختار جمله، امروز در غالب خانواده زبان های هند و اروپایی وجود دارد.‬ ‫محقّقان بر این باورند که در این زبانها قبلا از الگوی فاعل-مفعول-فعل استفاده می شده است.‬ ‫تمام زبان ها بر پایه این سیستم عمل می کنند.‬ ‫اما پس از آن زبان ها شاخه شاخه شدند.‬ ‫ما هنوز نمی دانیم چه زمانی این اتفّاق افتاده است.‬ ‫به هر حال، تنوع در ساختار جمله باید دلیلی داشته باشد.‬ ‫زیرا در تکامل، تنها آنچه مزیت دارد غالب می شود ...‬