فارسی » انگلیسی UK   ‫خواندن و نوشتن‬


‫6 [شش]‬

‫خواندن و نوشتن‬

-

+ 6 [six]

+ Reading and writing

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫من می‌خوانم.‬ I r---. +
‫من یک حرف الفبا را می‌خوانم.‬ I r--- a l----- (c--------). +
‫من یک کلمه را می‌خوانم.‬ I r--- a w---. +
   
‫من یک جمله را می‌خوانم.‬ I r--- a s-------. +
‫من یک نامه را می‌خوانم.‬ I r--- a l-----. +
‫من کتاب می‌خوانم.‬ I r--- a b---. +
   
‫من می‌خوانم.‬ I r---. +
‫تو می‌خوانی.‬ Yo- r---. +
‫او (مرد) می‌خواند.‬ He r----. +
   
‫من می‌نویسم.‬ I w----. +
‫من یک حرف الفبا را می‌نویسم.‬ I w---- a l----- (c--------). +
‫من یک کلمه را می‌نویسم.‬ I w---- a w---. +
   
‫من یک جمله را می‌نویسم.‬ I w---- a s-------. +
‫من یک نامه می‌نویسم.‬ I w---- a l-----. +
‫من یک کتاب می‌نویسم.‬ I w---- a b---. +
   
‫من می‌نویسم.‬ I w----. +
‫تو می‌نویسی.‬ Yo- w----. +
‫او (مرد) می‌نویسد.‬ He w-----. +
   

‫احساسات بین المللی‬

‫جهانی شدن به زبان محدود نمی شود.‬ ‫این امر را می توان در افزایش احساسات بین المللی نیز مشاهده کرد.‬ ‫احساسات بین المللی کلماتی هستند که در زبان های متعدّد وجود دارد.‬ ‫در نتیجه کلمات می توانند دارای معانی یکسان یا مشابه باشند.‬ ‫تلفّظ آنها اغلب یکسان است.‬ ‫نگارش کلمات هم معمولا بسیار مشابه هستند.‬ ‫احساسات بین المللی جالب است.‬ ‫آنها هیچ توجّهی به مرزها ندارند.‬ ‫به مرزهای جغرافیایی هم ندارند.‬ ‫و بخصوص به مرزهای زبانی هم توجّهی ندارند.‬ ‫کلماتی وجود دارند که در سرتاسر جهان قابل فهم است.‬ ‫کلمه هتل، مثال خوبی در این مورد است.‬ ‫این لغت تقریبا در همه جای جهان وجود دارد.‬

‫بسیاری از احساسات بین المللی ناشی از علم است.‬ ‫اصطلاحات فنی نیز به سرعت و بصورت جهانی منتشر می شوند.‬ ‫احساسات بین المللی قدیمی از یک ریشه مشترک مشتق شده اند.‬ ‫آنها از یک کلمه واحد ساخته شده اند.‬ ‫امّا، بیشتر احساسات بین المللی معمولا به وام گرفته شده است.‬ ‫می توان گفت، که واژه ها به سادگی به زبان های دیگر وارد می شوند.‬ ‫حوزه های فرهنگی نقش مهمی در این پذیرش دارند.‬ ‫هر تمدّن دارای آداب و رسوم خاص خود است.‬ ‫به این علّت است که تمام مفاهیم جدید به همه جا سرایت نمی کند.‬ ‫هنجارهای فرهنگی در پذیرفتن کلمات جدید نقش دارند.‬ ‫بعضی چیزها فقط در مناطق خاصی از جهان یافت می شود.‬ ‫امّا سایر چیزها به سرعت در سراسر جهان منتشر می شوند.‬ ‫و وقتی منتشر شدند نام خود آنها هم منتشر می شود.‬ ‫این دقیقا همان چیزی است که احساسات بین المللی را این چنین هیجان انگیز کرده است!‬ ‫همیشه هنگامی که زبانی را کشف می کنیم، فرهنگی را نیز کشف می کنیم.‬