فارسی » انگلیسی UK   ‫اعداد ترتیبی‬


‫61 [شصت و یک]‬

‫اعداد ترتیبی‬

-

+ 61 [sixty-one]

+ Ordinal numbers

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫اولین ماه ژانویه است.‬ Th- f---- m---- i- J------. +
‫دومین ماه فوریه است.‬ Th- s----- m---- i- F-------. +
‫سومین ماه مارس است.‬ Th- t---- m---- i- M----. +
   
‫چهارمین ماه آوریل است.‬ Th- f----- m---- i- A----. +
‫پنجمین ماه می‌است.‬ Th- f---- m---- i- M--. +
‫ششمین ماه ژوئن است.‬ Th- s---- m---- i- J---. +
   
‫هر ‫شش ماه، نیم سال است‬ Si- m----- m--- h--- a y---. +
‫ژانویه، فوریه، مارس،‬ Ja------ F-------- M----, +
‫آوریل، می، ژوئن.‬ Ap---- M-- a-- J---. +
   
‫ماه هفتم ژوئیه است.‬ Th- s------ m---- i- J---. +
‫ماه هشتم آگوست است.‬ Th- e----- m---- i- A-----. +
‫ماه نهم سپتامبر است.‬ Th- n---- m---- i- S--------. +
   
‫ماه دهم اکتبر است.‬ Th- t---- m---- i- O------. +
‫ماه یازدهم نوامبر است.‬ Th- e------- m---- i- N-------. +
‫ماه دوازدهم دسامبر است.‬ Th- t------ m---- i- D-------. +
   
‫هر ‫دوازده ماه، یک سال است.‬ Tw---- m----- m--- a y---. +
‫ژوئیه، آگوست، سپتامبر،‬ Ju--- A------ S--------, +
‫اکتبر، نوامبر، دسامبر.‬ Oc------ N------- a-- D-------. +
   

‫زبان مادری همیشه مهم ترین زبان است‬

‫زبان مادری اولّین زبانی است که ما می آموزیم.‬ ‫این حادثه به طور خودکار و بدون آن که متوجّه شویم اتفاق می افتد.‬ ‫اکثر مردم فقط یک زبان مادری دارند.‬ ‫سایر زبان های دیگر به عنوان زبان خارجی تلقّی می شوند.‬ ‫البته افرادی هم وجود دارند که با چند زبان بزرگ شده اند.‬ ‫در عین حال، آنها معمولا به این زبان در سطوح مختلف با تسلّط صحبت می کنند.‬ ‫اغلب، از زبان به صورت های مختلف استفاده می شود.‬ ‫برای نمونه، از یک زبان در محل کار استفاده می شود.‬ ‫زبان دیگر در منزل مورد استفاده قرار می گیرد.‬ ‫کیفیّت مکالمه ما به یک زبان، بستگی به عوامل متعدّدی دارد.‬ ‫هنگامی که زبان را در خردسالی می آموزیم، معمولا آن را به خوبی یاد می می گیریم.‬ ‫مرکز گفتار ما در این دوره از زندگی مؤثر عمل می کند.‬ ‫تعداد دفعاتی که به یک زبان صحبت می کنیم نیز مهم است.‬

‫هرچه بیشتر از آن استفاده کنیم، بهتر به آن زبان صحبت می کنیم.‬ ‫اما محقّقان بر این باورند که یک فرد هیچگاه نمی تواند دو زبان را به یک اندازه خوب صحبت کند.‬ ‫همیشه یک زبان از اهمیّت بیشتری برخوردار است.‬ ‫تجربیات انجام شده ظاهرا این فرضیه را تأیید می کنند.‬ ‫افراد مختلفی در یک مطالعه مورد آزمایش قرار گرفتند.‬ ‫نیمی از این افراد با تسلّط به دو زبان صحبت می کردند.‬ ‫چینی به عنوان زبان مادری و انگلیسی به عنوان زبان دوم .‬ ‫نصف دیگر افراد تنها به زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری خود صحبت می کردند.‬ ‫این افراد می بایست ترجمه ساده ای را به زبان انگلیسی انجام دهند.‬ ‫فعّالیت مغزی این افراد وقتی در حال انجام این کار بودند، اندازه گیری شد.‬ ‫و در مغز این افراد تفاوت هائی دیده شد.‬ ‫در افراد چند زبانه، یک منطقه از مغز بخصوص فعّال بود.‬ ‫از سوی دیگر، در این منطقه مغز افراد تک زبانه، هیچ فعّالیتی مشاهده نشد.‬ ‫هر دو گروه کارها را با یک سرعت و کیفیّت انجام دادند.‬ ‫با وجود این، چینی ها تمام کلمات را به زبان مادری خود ترجمه کردند...‬