فارسی » انگلیسی UK   ‫اعداد‬


‫7 [هفت]‬

‫اعداد‬

-

+ 7 [seven]

+ Numbers

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫من می‌شمارم:‬ I c----: +
‫یک، دو، سه‬ on-- t--- t---e +
‫من تا سه می‌شمارم.‬ I c---- t- t----. +
   
‫من بیشتر می‌شمارم:‬ I c---- f------: +
‫چهار، پنج، شش،‬ fo--- f---- s--, +
‫هفت، هشت، نه،‬ se---- e----- n--e +
   
‫من می‌شمارم.‬ I c----. +
‫تو می‌شماری.‬ Yo- c----. +
‫او (مرد) می‌شمارد.‬ He c-----. +
   
‫یک، اول.‬ On-. T-- f----. +
‫دو، دوم.‬ Tw-. T-- s-----. +
‫سه، سوم.‬ Th---. T-- t----. +
   
‫چهار، چهارم.‬ Fo--. T-- f-----. +
‫پنج، پنجم.‬ Fi--. T-- f----. +
‫شش، ششم.‬ Si-. T-- s----. +
   
‫هفت، هفتم.‬ Se---. T-- s------. +
‫هشت، هشتم.‬ Ei---. T-- e-----. +
‫نه، نهم.‬ Ni--. T-- n----. +
   

‫تفکر و زبان‬

‫تفکر ما به زبان ما بستگی دارد.‬ ‫وقتی که فکر می کنیم، با خود "صحبت" می کنیم.‬ ‫بنابراین زبان ما بر نحوه نگاه ما به پدیده ها تأثیر می گذارد. ‬ ‫اما آیا می توانیم با وجود زبان های مختلف یکسان فکر کنیم.‬ ‫یا این که ما به این علّت که متفاوت صحبت می کنیم، متفاوت هم فکر می کنیم؟‬ ‫همه مردم دارای واژگان خاص خود هستند.‬ ‫در برخی از زبانها کلمات خاصی وجود ندارد.‬ ‫بعضی از مردم بین سبز و آبی تمیز قائل نمی شوند.‬ ‫آنها از یک کلمه برای هر دو رنگ استفاده می کنند.‬ ‫و برای آنها شناسائی رنگ ها از این هم مشکل تر است.‬ ‫آنها نمی توانند پرده های رنگ را از رنگ های مخلوط تشخیص دهند.‬ ‫آنها در توصیف رنگ ها مشکل دارند.‬ ‫زبان های دیگر فقط چند کلمه برای اعداد دارند.‬

‫اهل این زبان ها نمی توانند به خوبی اعداد را بشمارند.‬ ‫زبان هائی هم وجود دارند که چپ و راست را نمی شناسد.‬ ‫در اینجا مردم از شمال و جنوب، شرق و غرب سخن می گویند.‬ ‫آنها جهت های جغرافیایی را بسیار خوب می شناسند.‬ ‫امّا آنها معنی راست و چپ را نمی دانند.‬ ‫البته، نه تنها زبان ما بر فکر ما تاثیر می گذارد.‬ ‫محیط زیست ما و زندگی روزمره نیز افکار ما را شکل می دهند.‬ ‫پس زبان مادری چه نقشی را بازی می کند؟‬ ‫آیا محدودیتی برای افکار ما ایجاد می کند؟‬ ‫و یا اینکه ما فقط کلماتی برای آنچه فکر می کنیم، داریم؟‬ ‫علت، و معلول کدامند؟‬ ‫همه این پرسش ها بی پاسخ مانده اند.‬ ‫آنها فکر محقّقان و زبان شناسان را به خود مشغول کرده اند.‬ ‫اما این موضوع برهمه ما تأثیر می گزارد ...‬ ‫شخصیّت شما در کلام شماست؟‬