فارسی » انگلیسی UK   ‫دلیل آوردن برای چیزی 1‬


‫75 [هفتاد و پنج]‬

‫دلیل آوردن برای چیزی 1‬

-

+ 75 [seventy-five]

+ giving reasons 1

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫چرا شما نمی‌آیید؟‬ Wh- a----- y-- c-----? +
‫هوا خیلی بد است.‬ Th- w------ i- s- b--. +
‫من نمی‌آیم چون هوا خیلی بد است.‬ I a- n-- c----- b------ t-- w------ i- s- b--. +
   
‫چرا او (مرد) نمی‌آید؟‬ Wh- i---- h- c-----? +
‫او (مرد) را دعوت نکرده اند.‬ He i---- i------. +
‫او نمی‌آید چون او را دعوت نکرده اند.‬ He i---- c----- b------ h- i---- i------. +
   
‫چرا تو نمی‌آیی؟‬ Wh- a----- y-- c-----? +
‫من وقت ندارم.‬ I h--- n- t---. +
‫من نمی‌آیم چون وقت ندارم.‬ I a- n-- c----- b------ I h--- n- t---. +
   
‫چرا تو نمی‌مانی؟‬ Wh- d---- y-- s---? +
‫من هنوز کار دارم.‬ I s---- h--- t- w---. +
‫من نمی‌مانم چون هنوز کار دارم.‬ I a- n-- s------ b------ I s---- h--- t- w---. +
   
‫چرا حالا می‌روید؟‬ Wh- a-- y-- g---- a------? +
‫ من خسته هستم.‬ I a- t----. +
‫من می‌روم چون خسته هستم.‬ I’- g---- b------ I-- t----. +
   
‫چرا حالا (با ماشین) می‌روید؟‬ Wh- a-- y-- g---- a------? +
‫دیگر دیر شده است.‬ It i- a------ l---. +
‫من می‌روم چون ‫دیگر دیر شده است.‬ I’- g---- b------ i- i- a------ l---. +
   

‫زبان بومی = عاطفی، زبان خارجی = منطقی؟‬

‫هنگامی که ما زبان خارجی می آموزیم، ما مغز خود را تحریک می کنیم.‬ ‫فکر کردن ما از طریق یادگیری تغییر می کند.‬ ‫ما خلاق تر و انعطاف پذیرتر می شویم.‬ ‫تفکّر پیچیده برای افراد چند زبانه آسان تر است.‬ ‫حافظه با آموختن تمرین می کند.‬ ‫هر چه بیشتر یاد بگیریم، حافظه ما بهتر کار می کند.‬ ‫کسی که زبان های زیادی می داند سایر مطالب را نیز سریع تر می آموزد.‬ ‫او می تواند به طور جدّی در مورد یک موضوع برای یک مدت طولانی فکر کند.‬ ‫در نتیجه، او مسائل را سریع تر حل می کند.‬ ‫افراد چند زبانه قاطع تر نیز هستند.‬ ‫اما این که چگونه آنها تصمیم گیری می کنند بستگی به زبان هائی دارد که با آنها آشنا هستند.‬ ‫زبانی که با آن فکر می کنیم تصمیمات ما را تحت تاثیر قرار می دهد.‬ ‫روانشناسان برای یک تحقیق موارد مختلفی را بررسی کردند.‬

‫تمام مطالب آزمون دو زبانه بود.‬ ‫آنها به یک زبان دیگر علاوه بر زبان مادری خود صحبت می کردند.‬ ‫افراد تحت آزمایش می بایست به یک سئوال پاسخ دهند.‬ ‫سئوال می بایست در رابطه با حل یک مشکل باشد.‬ ‫در این روند، افراد تحت آزمایش دو گزینه برای انتخاب داشتند.‬ ‫یکی از گزینه ها کاملا پرخطرتر از دیگری بود.‬ ‫افراد تحت آزمایش می بایست به هر دو زبان پاسخ دهند.‬ ‫و وقتی زبان تغییر می کرد پاسخ ها نیز تغییر می کردند!‬ ‫هنگامی که افراد تحت آزمایش به زبان مادری خود صحبت می کردند، خطر را انتخاب می کردند.‬ ‫اما در زبان خارجی آنها گزینه امن تر را انتخاب می کردند.‬ ‫پس از این آزمایش، افراد تحت آزمون می بایست شرط بندی کنند.‬ ‫در اینجا نیز تفاوت روشنی وجود داشت.‬ ‫هنگامی که آنها یک زبان خارجی را به کار می بردند، معقول تر بودند.‬ ‫محقّقان احتمال زیادی می دهند که ما در زبان خارجی تمرکز حواس بیشتری داریم.‬ ‫بنابراین، ما به جای تصمیمات عاطفی، تصمیم های عقلانی اتخاذ می کنیم...‬