فارسی » انگلیسی UK   ‫دلیل آوردن برای چیزی 3‬


‫77 [هفتاد و هفت]‬

‫دلیل آوردن برای چیزی 3‬

-

+ 77 [seventy-seven]

+ giving reasons 3

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫چرا کیک را نمی‌خورید؟‬ Wh- a----- y-- e----- t-- c---? +
‫من باید وزن کم کنم.‬ I m--- l--- w-----. +
‫من نمی‌خورم چون باید وزن کم کنم.‬ I’- n-- e----- i- b------ I m--- l--- w-----. +
   
‫چرا آبجو را نمی‌نوشید؟‬ Wh- a----- y-- d------- t-- b---? +
‫چون باید رانندگی کنم.‬ I h--- t- d----. +
‫من آن را نمی‌نوشم چون باید رانندگی کنم.‬ I’- n-- d------- i- b------ I h--- t- d----. +
   
‫چرا قهوه را نمی‌نوشی؟‬ Wh- a----- y-- d------- t-- c-----? +
‫سرد شده است.‬ It i- c---. +
‫من قهوه را نمی‌نوشم چون سرد شده است.‬ I’- n-- d------- i- b------ i- i- c---. +
   
‫چرا چای را نمی‌نوشی؟‬ Wh- a----- y-- d------- t-- t--? +
‫من شکر ندارم.‬ I h--- n- s----. +
‫من چای را نمی‌نوشم چون شکر ندارم.‬ I’- n-- d------- i- b------ I d---- h--- a-- s----. +
   
‫چرا سوپ را نمی‌خورید؟‬ Wh- a----- y-- e----- t-- s---? +
‫من سوپ سفارش نداده ام.‬ I d----- o---- i-. +
‫من سوپ نمی‌خورم چون آن را سفارش نداده ام.‬ I’- n-- e----- i- b------ I d----- o---- i-. +
   
‫چرا شما گوشت را نمی‌خورید؟‬ Wh- d---- y-- e-- t-- m---? +
‫من گیاه خوار هستم.‬ I a- a v---------. +
‫من گوشت را نمی‌خورم چون گیاه خوار هستم.‬ I’- n-- e----- i- b------ I a- a v---------. +
   

‫حرکات بدن به یادگیری لغات کمک می کند‬

‫هنگامی که ما لغت می آموزیم، مغز ما کارهای زیادی را باید انجام دهد.‬ ‫باید هر کلمه ای جدیدی را ذخیره کند.‬ ‫اما شما می توانید با یادگیری مغز خود را تقویت کنید.‬ ‫این کار را از طریق حرکات و اشارات انجام می شود.‬ ‫حرکات به حافظه ما کمک می کند.‬ ‫اگر حافظه حرکات را در موقع صحبت کردن تشخیص دهد، می تواند کلمات را بهتر به یاد داشته باشد.‬ ‫یک تحقیق به وضوح این را ثابت کرده است.‬ ‫محقّقان کلمات افراد تحت مطالعه را بررسی کردند.‬ ‫این کلمات واقعا وجود نداشتند.‬ ‫آنها متعلق به یک زبان مصنوعی بودند.‬ ‫چند لغت با حرکات به افراد تحت آزمایش آموزش داده شد.‬ ‫یعنی، افراد تحت آزمایش فقط کلمات را نمی شنیدند و یا نمی خواندند.‬ ‫بلکه آنها با استفاده از حرکات و اشارات، معنای کلمات را نیز تقلید می کردند.‬

‫در طول آزمایش، فعّالیّت مغز افراد تحت آزمایش اندازه گیری شد.‬ ‫در این فرآیند محقّقان کشف جالب توجهی کرده اند.‬ ‫هنگامی که کلمات با حرکات آموخته می شود، مناطق بیشتری از مغز فعّال می شود.‬ ‫علاوه بر این مرکز گویائی، منطقه حسی حرکتی نیز از خود فعّالیّت نشان داد.‬ ‫این فعّالیت اضافی مغز بر حافظه ما تاثیر می گذارد.‬ ‫در یادگیری با حرکات و اشارات، شبکه های پیچیده ایجاد می شوند.‬ ‫این شبکه ها، واژه های جدید را در محل های متعدّد مغز ذخیره می کنند.‬ ‫با این روش لغات می توانند به صورت مؤثرتری پردازش شوند.‬ ‫هنگامی که ما می خواهیم از کلمات خاصی استفاده کنیم مغز ما آنها را سریع تر پیدا می کند.‬ ‫آنها بهتر هم ذخیره می شوند.‬ ‫مهم این است، که حرکات با کلمات همراه باشند.‬ ‫وقتی کلمات با حرکات همگام نباشند، مغز آن را تشخیص می دهد.‬ ‫یافته های جدید می تواند به ابداع روش های جدیدی در آموزش منجر شود.‬ ‫افرادی که اطلاعات کمی در باره زبان دارند اغلب به کندی می آ موزند.‬ ‫شاید اگر آنها لغات را تکرار کنند بتوانند آسان تر بیاموزند.‬