فارسی » انگلیسی UK   ‫ساعات روز‬


‫8 [هشت]‬

‫ساعات روز‬

-

+ 8 [eight]

+ The time

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫معذرت می‌خواهم!‬ Ex---- m-! +
‫ساعت چند است؟‬ Wh-- t--- i- i-- p-----? +
‫بسیار سپاسگزارم / خیلی ممنون.‬ Th--- y-- v--- m---. +
   
‫ساعت یک است.‬ It i- o-- o------. +
‫ساعت دو است.‬ It i- t-- o------. +
‫ساعت سه است.‬ It i- t---- o------. +
   
‫ساعت چهار است.‬ It i- f--- o------. +
‫ساعت پنج است.‬ It i- f--- o------. +
‫ساعت شش است.‬ It i- s-- o------. +
   
‫ساعت هفت است.‬ It i- s---- o------. +
‫ساعت هشت است.‬ It i- e---- o------. +
‫ساعت نه است.‬ It i- n--- o------. +
   
‫ساعت ده است.‬ It i- t-- o------. +
‫ساعت یازده است.‬ It i- e----- o------. +
‫ساعت دوازده است.‬ It i- t----- o------. +
   
‫یک دقیقه شصت ثانیه است.‬ A m----- h-- s---- s------. +
‫یک ساعت شصت دقیقه است.‬ An h--- h-- s---- m------. +
‫یک روز بیست و چهار ساعت است.‬ A d-- h-- t---------- h----. +
   

‫خانواده های زبان‬

‫حدود 7 میلیارد نفر بر روی کره زمین زندگی می کنند.‬ ‫و آنها به حدود 7،000 زبان مختلف صحبت می کنند!‬ ‫زبان ها هم می توانند مانند افراد به هم مربوط باشند.‬ ‫بدین معنی که، آنها از یک ریشه مشترک سرچشمه گرفته اند.‬ ‫زبان هائی هم وجود دارند که کاملا منزوی شده اند.‬ ‫آنها از نظر پیدایش به هیچ زبان دیگری مربوط نیستند.‬ ‫برای مثال در اروپا، باسک یک زبان منزوی تلقّی می شود.‬ ‫اما بسیاری از زبان ها "پدر و مادر"، " فرزند " یا " خواهر و برادر" دارند.‬ ‫آنها به یک خانواده زبانی خاص تعلق دارند.‬ ‫شما می توانید تشابه آنها را با مقایسه تشخیص دهید.‬ ‫زبان شناسان امروز حدود 300 زبان اصلی را شناسائی کرده اند.‬ ‫در بین این زبان ها، 180 خانواده شامل بیش از یک زبان هستند.‬ ‫بقیّه 120 خانواده زبان های منزوی را تشکیل می دهند.‬

‫بزرگترین خانواده زبان ها زبان های هند و اروپایی است.‬ ‫این خانواده از حدود 280 زبان تشکیل شده است.‬ ‫این زبان ها شامل، لاتین، آلمانی و اسلاو هستند.‬ ‫بیش از 3 میلیارد نفر در سرتاسر جهان به این زبان ها سخن می گویند. ‬ ‫بیشتر افراد در آسیا به زبان های خانواده چینی- تبتی صحبت می کنند.‬ ‫بیش از 1.3 میلیارد نفر به این زبان های صحبت می کنند.‬ ‫زبان اصلی چینی-تبتی زبان چینی است.‬ ‫سومین خانواده بزرگ زبان در آفریقا است.‬ ‫این خانواده به نام منطقه ای که اهل این زبان ها در آن سکونت دارند نیجر- کنگو: نامیده شده است.‬ ‫فقط 350 میلیون نفر به این زبان های سخن می گویند.‬ ‫سواحیلی زبان اصلی این خانواده است.‬ ‫در اغلب موارد: هرچه روابط این زبان ها به هم نزدیک تر باشد، درک آنها از همدیگر بهتر است.‬ ‫افرادی که به زبان های خویشاوند صحبت می کنند یکدیگر را بهتر درک می کنند.‬ ‫آنها می توانند زبان های دیگر را نسبتا سریع یاد بگیرند.‬ ‫بنابراین، یادگیری زبانها -به هم پیوستن مجدد خانواده زبان ها همیشه دلپذیر است!‬