فارسی » انگلیسی UK   ‫ زمان گذشته 3‬


‫83 [هشتاد و سه]‬

‫ زمان گذشته 3‬

-

+ 83 [eighty-three]

+ Past tense 3

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫تلفن زدن‬ to m--- a c--l +
‫من تلفن زده ام.‬ I m--- a c---. +
‫من تمام مدت با تلفن صحبت می‌کردم.‬ I w-- t------ o- t-- p---- a-- t-- t---. +
   
‫سؤال کردن‬ to a-k +
‫من سؤال کرده ام.‬ I a----. +
‫من همیشه سوال می‌کردم.‬ I a----- a----. +
   
‫تعریف کردن‬ to n-----e +
‫من تعریف کرده ام.‬ I n-------. +
‫من تمام داستان را تعریف کرده ام/کردم.‬ I n------- t-- w---- s----. +
   
‫یاد گرفتن‬ to s---y +
‫من یاد گرفته ام.‬ I s------. +
‫من تمام شب مشغول یادگیری بودم.‬ I s------ t-- w---- e------. +
   
‫کار کردن‬ to w--k +
‫من کار کرده ام.‬ I w-----. +
‫من تمام روز کار می‌کردم.‬ I w----- a-- d-- l---. +
   
‫غذا خوردن‬ to e-t +
‫من غذا خورده ام.‬ I a--. +
‫من تمام غذا را خوردم.‬ I a-- a-- t-- f---. +
   

‫تاریخ زبانشناسی‬

‫انسان همواره مجذوب زبان بوده است.‬ ‫بنابراین تاریخ زبان شناسی بسیار طولانی است.‬ ‫زبان شناسی مطالعه نظام مند زبان است.‬ ‫حتی هزاران سال پیش مردم در باره زبان فکر می کردند.‬ ‫برای این کار، فرهنگ های مختلف سیستم های مختلفی را ایجاد کردند.‬ ‫در نتیجه، تعریف های مختلفی از زبان پدید آمد.‬ ‫زبانشناسی امروز بیش از هر چیز بر نظریه های باستانی استوار است.‬ ‫روش های بسیاری به ویژه در یونان ایجاد شده بود.‬ ‫قدیمی ترین اثر شناخته شده در مورد زبان مربوط به هند است.‬ ‫این اثر در 3،000 سال پیش توسّط ساکاتایانا که متخصبص دستور زبان بود نوشته شده است.‬ ‫در دوران باستان، فلاسفه ای مانند افلاطون نیز به تحقیق در مورد زبان پرداخته بودند.‬ ‫بعدها، نویسندگان رومنس نظریات آنها را توسعه دادند.‬ ‫اعراب هم، در قرن هشتم روش خود را ایجاد کردند.‬

‫پس از آن، آثار آنها توصیف دقیق زبان عربی را نشان می دهد.‬ ‫در دوران مدرن، انسان بخصوص به دنبال تحقیق در مورد منشأ زبان بود.‬ ‫محقّقین به ویژه به تاریخ زبان علاقمند شدند.‬ ‫در قرن هیجدهم، مردم شروع به مقایسه زبان ها با یکدیگر کردند.‬ ‫آنها می خواستند بدانند که چگونه زبان ها ایجاد شده اند.‬ ‫بعدها آنها به زبان به عنوان یک سیستم متمرکز نگاه کردند.‬ ‫مرکز توجّه آنها سئوال در مورد چگونگی کار زبان بود.‬ ‫امروز، تعداد زیادی از مکاتب فکری در درون زبان شناسی وجود دارد.‬ ‫بسیاری از رشته های جدید بعد از دهه پنجاه بوجود آمده اند.‬ ‫این رشته ها در قسمت هائی به شدت متأثر از علوم دیگر بودند.‬ ‫نمونه های آن زبان شناسی روانی و یا ارتباطات بین فرهنگ هاست. ‬ ‫مکاتب فکری زبان شناسی جدیدتر بسیار تخصصی هستند.‬ ‫یک نمونه ازآن زبان شناسی فمینیستی است.‬ ‫بنابراین تاریخ زبانشناسی ادامه دارد...‬ ‫تا زمانی که زبان وجود دارد، انسان به آن می اندیشد!‬