فارسی » انگلیسی UK   ‫روزهای هفته‬


‫9 [نه]‬

‫روزهای هفته‬

-

+ 9 [nine]

+ Days of the week

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫دوشنبه‬ Mo---y +
‫سه شنبه‬ Tu----y +
‫چهارشنبه‬ We------y +
   
‫پنج شنبه‬ Th-----y +
‫جمعه‬ Fr---y +
‫شنبه‬ Sa-----y +
   
‫یکشنبه‬ Su---y +
‫هفته‬ th- w--k +
‫از دوشنبه تا یکشنبه‬ fr-- M----- t- S----y +
   
‫اولین روز دوشنبه است.‬ Th- f---- d-- i- M-----. +
‫دومین روز سه شنبه است.‬ Th- s----- d-- i- T------. +
‫سومین روز چهارشنبه است.‬ Th- t---- d-- i- W--------. +
   
‫چهارمین روز پنج شنبه است.‬ Th- f----- d-- i- T-------. +
‫پنجمین روز جمعه است.‬ Th- f---- d-- i- F-----. +
‫ششمین روز شنبه است.‬ Th- s---- d-- i- S-------. +
   
‫هفتمین روز یکشنبه است.‬ Th- s------ d-- i- S-----. +
‫هفته هفت روز دارد.‬ Th- w--- h-- s---- d---. +
‫ما فقط پنج روز کار می‌کنیم.‬ We o--- w--- f-- f--- d---. +
   

‫زبان اختراعی اسپرانتو‬

‫انگلیسی مهم ترین زبان جهانگیر امروز است.‬ ‫هر کس باید با استفاده از آن قادر به ایجاد ارتباط باشد.‬ ‫اما زبان های دیگر هم قصد رسیدن به این هدف را دارند.‬ ‫برای مثال، زبان های اختراعی.‬ ‫زبان های اختراعی به منظوری اختراع شده و توسعه یافته اند.‬ ‫بدین معنی، که آنها برمبنای یک برنامه طراحی شده اند.‬ ‫در زبان های اختراعی، عناصری از زبان های مختلف با هم جمع شده اند.‬ ‫بدین ترتیب، این زبان ها باید برای یادگیری هرچه بیشتر از مردم آسان باشد.‬ ‫هدف هر زبان اختراعی ایجاد ارتباطات بین المللی است.‬ ‫شناخته شده ترین زبان اختراعی اسپرانتو است.‬ ‫این زبان برای اولین بار در سال 1887 در ورشو معرفی شد.‬ ‫مؤسس آن هنرمند لودویک ال زامنهوف بود.‬ ‫او معتقد بود که علت اصلی ناآرامی های (اجتماعی) ناشی از مشکل ارتباطات است.‬

‫بنابراین، او می خواست برای ایجاد وحدت بین مردم یک زبان ایجاد کند.‬ ‫که مردم بتوانند بوسیله آن، با یکدیگر در یک سطح برابر صحبت کنند.‬ ‫نام مستعار این هنرمند، دکتر اسپرانتو، به معنی امیدوار بود.‬ ‫این نشان می دهد که او چه اندازه به رؤیای خود معتقد بود.‬ ‫اما ایده تفاهم جهانی از این بسیار قدیمی تر است.‬ ‫تا به امروز، بسیاری از زبان های مختلف اختراعی بوجود آمده اند.‬ ‫اهداف این زبان ها در ارتباط با مسائلی مانند مدارا و حقوق بشر است.‬ ‫امروز در بیش از 120 کشور جهان مردم به اسپرانتو مسلط هستند.‬ ‫اما انتقاد ازاسپرانتو نیز وجود دارد.‬ ‫به عنوان مثال، 70 درصد از واژگان آن از لاتین گرفته شده است.‬ ‫زبان اسپرانتو به طور مشخص بر پایه زبان های هند و اروپایی شکل گرفته است.‬ ‫افرادی که به این زبان صحبت می کنند افکار و ایده های خود را در همایش ها و انجمن ها مبادله می کنند.‬ ‫جلسات و سخنرانی ها به طور منظم تشکیل می شوند.‬ ‫بسیار خوب، آیا شما با مقداری اسپرانتو موافقید؟‬ Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!