فارسی » انگلیسی UK   ‫امری 2‬


‫90 [نود]‬

‫امری 2‬

-

+ 90 [ninety]

+ Imperative 2

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫صورتت را بتراش (ریشت را بزن)!‬ Sh---! +
‫خودت را بشوی (تمیز کن)!‬ Wa-- y-------! +
‫موهایت را شانه بزن!‬ Co-- y--- h---! +
   
‫تلفن کن! شما تلفن کنید!‬ Ca--! +
‫شروع کن! شما شروع کنید!‬ Be---! +
‫بس کن! شما بس کنید!‬ St--! +
   
‫رها کن! شما رها کنید!‬ Le--- i-! +
‫بگو! شما بگویید!‬ Sa- i-! +
‫بخرش! شما بخریدش!‬ Bu- i-! +
   
‫هیچ وقت متقلب نباش!‬ Ne--- b- d--------! +
‫هیچ وقت گستاخ نباش!‬ Ne--- b- n------! +
‫هیچ وقت بی ادب نباش!‬ Ne--- b- i-------! +
   
‫همیشه صادق باش!‬ Al---- b- h-----! +
‫همیشه مهربان باش!‬ Al---- b- n---! +
‫همیشه مؤدب باش!‬ Al---- b- p-----! +
   
‫به سلامت به خانه برسید!‬ Ho-- y-- a----- h--- s-----! +
‫خوب مواظب خودتان باشید!‬ Ta-- c--- o- y-------! +
‫به زودی باز به دیدن ما بیایید‬ Do v---- u- a---- s---! +
   

‫کودکان می توانند قواعد دستور زبان را یاد بگیرند‬

‫کودکان بسیار سریع رشد می کنند.‬ ‫و بسیار به سرعت هم یاد می گیرند!‬ ‫هنوز باید در مورد چگونگی یادگیری کودکان تحقیق شود.‬ ‫فرایند یادگیری به صورت خودکار انجام می شود.‬ ‫کودکان متوجّه یادگیری خود نمی شوند.‬ ‫با وجود این، هر روز توانائی بیشتری برای آموختن دارند.‬ ‫این موضوع در مورد زبان هم صادق است.‬ ‫در چند ماه اول زندگی، کودکان تنها می توانند گریه کنند.‬ ‫در عرض چند ماه می توانند چند کلمه صحبت کنند.‬ ‫سپس از این کلمات جمله ساخته می شود.‬ ‫نهایتا کودکان به زبان مادری خود صحبت می کنند.‬ ‫متاسفانه، این موضوع در مورد بزرگسالان صادق نیست.‬ ‫آنها برای یادگیری نیاز به کتاب و یا مواد دیگر دارند.‬

‫فقط از ین راه می توانند قواعد دستور زبان را یاد بگیرند.‬ ‫امّا، کودکان، از چهار ماهگی دستور زبان می آموزند!‬ ‫محققین به کودکان آلمانی قواعد دستور زبان خارجی را آموختند.‬ ‫برای انجام این کار، آنها جملاات ایتالیایی را با صدای بلند برای کودکان خواندند.‬ ‫این جملات شامل ساختارهای نحوی خاص بودند.‬ ‫کودکان برای حدود 15 دقیقه به جملات صحیح گوش می دهند.‬ ‫پس از آن، جملات را دوباره برای کودکان خواندند.‬ ‫امّا، این بار، تعداد کمی از جملات نادرست بودند.‬ ‫در حالی که کودکان به این جملات گوش می دانند، امواج مغزی آنها اندازه گیریشد.‬ ‫به این ترتیب محقّقان توانستند تشخیص دهند که چگونه مغز به جملات واکنش نشان می دهد.‬ ‫و کودکان فعالیت های مختلفی را در واکنش به این جملات نشان دادند.‬ ‫اگرچه کودکان این مطالب را به تازگی آموخته بودند، اشتباهات را تشخیص دادند.‬ ‫به طور طبیعی، کودکان درک نمی کنند که چرا بعضی از جملات نادرست هستند.‬ ‫آنها خود را با الگوهای آوایی آشنا می سازند.‬ ‫اما این کار برای یادگیری یک زبان کافی است - حداقل برای کودکان ...‬