فارسی » استونیائی   ‫اعداد‬


‫7 [هفت]‬

‫اعداد‬

-

+ 7 [seitse]

+ Arvud

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیeesti
‫من می‌شمارم:‬ Ma l------: +
‫یک، دو، سه‬ ük-- k---- k--m +
‫من تا سه می‌شمارم.‬ Ma l------ k------. +
   
‫من بیشتر می‌شمارم:‬ Ma l------ e----: +
‫چهار، پنج، شش،‬ ne--- v---- k---, +
‫هفت، هشت، نه،‬ se----- k------- ü----a +
   
‫من می‌شمارم.‬ Ma l------. +
‫تو می‌شماری.‬ Sa l------. +
‫او (مرد) می‌شمارد.‬ Ta l------. +
   
‫یک، اول.‬ Ük-. E------. +
‫دو، دوم.‬ Ka--. T----. +
‫سه، سوم.‬ Ko--. K-----. +
   
‫چهار، چهارم.‬ Ne--. N-----. +
‫پنج، پنجم.‬ Vi--. V----. +
‫شش، ششم.‬ Ku--. K----. +
   
‫هفت، هفتم.‬ Se----. S-------. +
‫هشت، هشتم.‬ Ka-----. K-------. +
‫نه، نهم.‬ Üh----. Ü------. +
   

تفکر و زبان

تفکر ما به زبان ما بستگی دارد. وقتی که فکر می کنیم، با خود "صحبت" می کنیم. بنابراین زبان ما بر نحوه نگاه ما به پدیده ها تأثیر می گذارد. اما آیا می توانیم با وجود زبان های مختلف یکسان فکر کنیم. یا این که ما به این علّت که متفاوت صحبت می کنیم، متفاوت هم فکر می کنیم؟ همه مردم دارای واژگان خاص خود هستند. در برخی از زبانها کلمات خاصی وجود ندارد. بعضی از مردم بین سبز و آبی تمیز قائل نمی شوند. آنها از یک کلمه برای هر دو رنگ استفاده می کنند. و برای آنها شناسائی رنگ ها از این هم مشکل تر است. آنها نمی توانند پرده های رنگ را از رنگ های مخلوط تشخیص دهند. آنها در توصیف رنگ ها مشکل دارند. زبان های دیگر فقط چند کلمه برای اعداد دارند.

اهل این زبان ها نمی توانند به خوبی اعداد را بشمارند. زبان هائی هم وجود دارند که چپ و راست را نمی شناسد. در اینجا مردم از شمال و جنوب، شرق و غرب سخن می گویند. آنها جهت های جغرافیایی را بسیار خوب می شناسند. امّا آنها معنی راست و چپ را نمی دانند. البته، نه تنها زبان ما بر فکر ما تاثیر می گذارد. محیط زیست ما و زندگی روزمره نیز افکار ما را شکل می دهند. پس زبان مادری چه نقشی را بازی می کند؟ آیا محدودیتی برای افکار ما ایجاد می کند؟ و یا اینکه ما فقط کلماتی برای آنچه فکر می کنیم، داریم؟ علت، و معلول کدامند؟ همه این پرسش ها بی پاسخ مانده اند. آنها فکر محقّقان و زبان شناسان را به خود مشغول کرده اند. اما این موضوع برهمه ما تأثیر می گزارد ... شخصیّت شما در کلام شماست؟