فارسی » فرانسوی   ‫قیدها‬


‫100 [صد]‬

‫قیدها‬

-

+ 100 [cent]

+ Adverbes

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیfrançais
‫ تا به حال – هرگز ‬ dé-- – p-- e----e +
‫آیا تا به حال در برلین بوده اید؟‬ Av------- d--- é-- à B----- ? +
‫نه، هرگز.‬ No-- p-- e-----. +
   
‫کسی – هیچکس‬ qu------- – p------e +
‫شما اینجا کسی را می‌شناسید؟‬ Co------------- q-------- i-- ? +
‫نه، من کسی را اینجا نمی‌شناسم.‬ No-- j- n- c------ p------- i--. +
   
‫یک کم دیگر - نه خیلی زیاد‬ en---- – n- ... p--s +
‫شما مدت بیشتری اینجا می‌مانید؟‬ Re--------- e----- l-------- i-- ? +
‫نه، من خیلی زیاد اینجا نمی‌مانم.‬ No-- j- n- r---- p--- l-------- i--. +
   
‫چیز دیگری - هیچ چیز دیگر‬ en---- q------ c---- – p--- r--n +
‫می‌خواهید چیز دیگری بنوشید‬ Vo--------- e----- b---- q------ c---- ? +
‫نه، دیگر چیزی نمی‌خواهم.‬ No-- j- n- d----- p--- r---. +
   
‫قبلا چیزی – هنوز هیچ چیز‬ dé-- q------ c---- – e----- r--n +
‫شما چیزی خورده اید؟‬ Av------- d--- m---- q------ c---- ? +
‫نه، هنوز چیزی نخورده ام.‬ No-- j- n--- e----- r--- m----. +
   
‫کس دیگری – هیچکس دیگر‬ en---- q-------- – p--- p------e +
‫کس دیگری قهوه می‌خواهد؟‬ Es---- q-- q-------- v------- e----- u- c--- ? +
‫نه، هیچ کسی نمی‌خواهد.‬ No-- p--- p-------. +
   

‫زبان عربی‬

‫زبان عربی، یکی از مهم ترین زبان ها در سراسر جهان است.‬ ‫بیش از 300 میلیون نفر به عربی صحبت می کنند.‬ ‫آنها در بیش از 20 کشور مختلف زندگی می کنند.‬ ‫زبان عربی جزء زبان های آفریقایی - آسیایی است.‬ ‫قدمت زبان عربی به هزاران سال پیش می رسد.‬ ‫اولین بار در شبه جزیره عربستان به این زبان سخن گفته می شد.‬ ‫از آنجا، به جاهای دیگر گسترش یافت.‬ ‫عربی محاوره ای با زبان مرسوم بسیار متفاوت است.‬ ‫لهجه های مختلف عربی بسیاری وجود دارد.‬ ‫می توان گفت که این زبان در هر منطقه به لهجه های مختلف صحبت می شود.‬ ‫افرادی که به لهجه های مختلف عربی صحبت می کنند اغلب هیچگونه همدیگر را درک نمی کنند.‬ ‫در نتیجه، فیلم های کشورهای عربی معمولا دوبله می شود.‬ ‫فقط از این راه است که ساکنین تمام این منطقه زبانی می توانند همدیگر را درک کنند.‬

‫امروز به زبان عربی کلاسیک مرسوم به ندرت صحبت می شود.‬ ‫و تنها به صورت مکتوب آن یافت می شود.‬ ‫کتاب ها و روزنامه ها زبان عربی کلاسیک مرسوم را به کار می برند.‬ ‫امروز هیچ زبان عربی فنی وجود ندارد.‬ ‫به این دلیل، اصطلاحات فنی معمولا از زبان های دیگر گرفته می شوند.‬ ‫در این منطقه زبان انگلیسی و فرانسه بیش از هر زبان دیگری رایج است.‬ ‫در سال های اخیر علاقه به زبان عربی به طور چشم گیری افزایش یافته است.‬ ‫مردم هر چه بیشتر مایلند زبان عربی را یاد بگیرند.‬ ‫دوره های عربی در همه دانشگاه ها و بسیاری از مدارس ارائه می شود.‬ ‫رسم الخط عربی برای بسیاری از مردم بسیار جالب است.‬ ‫این خط از راست به چپ نوشته می شود.‬ ‫تلفّظ و دستور زبان عربی آن قدر آسان نیست.‬ ‫بسیاری از آواها و قواعدی در این زبان وجود دارد که برای سایر زبان ها شناخته شده نیستند.‬ ‫هنگام مطالعه، فرد باید نظم خاصی را رعایت کند.‬ ‫ابتدا تلفّظ، سپس دستور زبان، و بعد از آن نوشتن ...‬