فارسی » فرانسوی   ‫خواندن و نوشتن‬


‫6 [شش]‬

‫خواندن و نوشتن‬

-

+ 6 [six]

+ Lire et écrire

‫6 [شش]‬

‫خواندن و نوشتن‬

-

6 [six]

Lire et écrire

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیfrançais
‫من می‌خوانم.‬ Je l--. +
‫من یک حرف الفبا را می‌خوانم.‬ Je l-- u-- l-----. +
‫من یک کلمه را می‌خوانم.‬ Je l-- u- m--. +
   
‫من یک جمله را می‌خوانم.‬ Je l-- u-- p-----. +
‫من یک نامه را می‌خوانم.‬ Je l-- u-- l-----. +
‫من کتاب می‌خوانم.‬ Je l-- u- l----. +
   
‫من می‌خوانم.‬ Je l--. +
‫تو می‌خوانی.‬ Tu l--. +
‫او (مرد) می‌خواند.‬ Il l--. +
   
‫من می‌نویسم.‬ J’-----. +
‫من یک حرف الفبا را می‌نویسم.‬ J’----- u-- l-----. +
‫من یک کلمه را می‌نویسم.‬ J’----- u- m--. +
   
‫من یک جمله را می‌نویسم.‬ J’----- u-- p-----. +
‫من یک نامه می‌نویسم.‬ J’----- u-- l-----. +
‫من یک کتاب می‌نویسم.‬ J’----- u- l----. +
   
‫من می‌نویسم.‬ J’-----. +
‫تو می‌نویسی.‬ Tu é----. +
‫او (مرد) می‌نویسد.‬ Il é----. +
   

احساسات بین المللی

جهانی شدن به زبان محدود نمی شود. این امر را می توان در افزایش احساسات بین المللی نیز مشاهده کرد. احساسات بین المللی کلماتی هستند که در زبان های متعدّد وجود دارد. در نتیجه کلمات می توانند دارای معانی یکسان یا مشابه باشند. تلفّظ آنها اغلب یکسان است. نگارش کلمات هم معمولا بسیار مشابه هستند. احساسات بین المللی جالب است. آنها هیچ توجّهی به مرزها ندارند. به مرزهای جغرافیایی هم ندارند. و بخصوص به مرزهای زبانی هم توجّهی ندارند. کلماتی وجود دارند که در سرتاسر جهان قابل فهم است. کلمه هتل، مثال خوبی در این مورد است. این لغت تقریبا در همه جای جهان وجود دارد.

بسیاری از احساسات بین المللی ناشی از علم است. اصطلاحات فنی نیز به سرعت و بصورت جهانی منتشر می شوند. احساسات بین المللی قدیمی از یک ریشه مشترک مشتق شده اند. آنها از یک کلمه واحد ساخته شده اند. امّا، بیشتر احساسات بین المللی معمولا به وام گرفته شده است. می توان گفت، که واژه ها به سادگی به زبان های دیگر وارد می شوند. حوزه های فرهنگی نقش مهمی در این پذیرش دارند. هر تمدّن دارای آداب و رسوم خاص خود است. به این علّت است که تمام مفاهیم جدید به همه جا سرایت نمی کند. هنجارهای فرهنگی در پذیرفتن کلمات جدید نقش دارند. بعضی چیزها فقط در مناطق خاصی از جهان یافت می شود. امّا سایر چیزها به سرعت در سراسر جهان منتشر می شوند. و وقتی منتشر شدند نام خود آنها هم منتشر می شود. این دقیقا همان چیزی است که احساسات بین المللی را این چنین هیجان انگیز کرده است! همیشه هنگامی که زبانی را کشف می کنیم، فرهنگی را نیز کشف می کنیم.