فارسی » هندی   ‫اشخاص/مردم‬


‫1 [یک]‬

‫اشخاص/مردم‬

-

+ १ [एक]1 [ek]

+ व्यक्तिvyakti

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیहिन्दी
‫من‬ मै-
m--n
+
‫من و تو‬ मै- औ- त--
m--- a-- t-m
+
‫هردوی ما‬ हम द----
h-- d---n
+
   
‫او (مرد)‬ वह
v-h
+
‫آن مرد و آن زن‬ वह औ- व-
v-- a-- v-h
+
‫هردوی آنها‬ वे द----
v- d---n
+
   
‫آن مرد‬ पु---
p----h
+
‫آن زن‬ स्----
s---e
+
‫آن کودک‬ बच---
b-----a
+
   
‫یک خانواده‬ पर----
p------r
+
‫خانواده من‬ मे-- प-----
m--- p------r
+
‫خانواده من اینجاست.‬ मे-- प----- य--- ह-
m--- p------- y----- h-i
+
   
‫من اینجا هستم.‬ मै- य--- ह--
m--- y----- h--n
+
‫تو (مرد) اینجایی / تو (زن) اینجایی.‬ तु- य--- ह-
t-- y----- ho
+
‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست.‬ वह य--- ह- औ- व- य--- ह-
v-- y----- h-- a-- v-- y----- h-i
+
   
‫ما اینجا هستیم.‬ हम य--- ह--
h-- y----- h--n
+
‫شما اینجا هستید.‬ तु- स- य--- ह-
t-- s-- y----- ho
+
‫همه آنها اینجا هستند.‬ वे स- य--- ह--
v- s-- y----- h--n
+
   

‫استفاده از زبان برای مبارزه با آلزایمر‬

‫کسانی که می خواهند سلامت ذهنی خود را حفظ کنند باید زبان یاد بگیرند.‬ ‫مهارت های زبان می تواند انسان را در مقابل زوال عقل محافظت کند.‬ ‫مطالعات علمی بسیاری از این مطلب را ثابت کرده است.‬ ‫سن یادگیرنده هیچ نقشی را در آموختن بازی نمی کند.‬ ‫مهم این است که مغز به طور منظم تمرین کرده باشد.‬ ‫یادگیری لغات مناطق مختلف مغز را فعّال می کند.‬ ‫این مناطق فرآیندهای مهم ادراکی را کنترل می کنند.‬ ‫روی این اصل، افرادی که چند زبانه هستند بسیار با دقّت هستند.‬ ‫آنها همچنین می توانند بهتر تمرکز کنند.‬ ‫با وجود این، چندزبانه بودن دارای مزایای دیگری هم هست.‬ ‫افراد چند زبانه تصمیمات بهتری اتخاذ می کنند.‬ ‫بدین معنی، که آنها سریع تر تصمیم می گیرند.‬ ‫به این دلیل که مغز آنها انتخاب را آموخته است.‬

‫مغز آنها همیشه حداقل دو لغت را برای یک چیز می داند.‬ ‫هر یک از این لغات یک گزینه عملی است.‬ ‫بنابراین، افراد چند زبانه دائما در حال تصمیم گیری هستند.‬ ‫مغز آنها انتخاب بین بسیاری از چیزها را تمرین کرده است.‬ ‫و این تمرین تنها برای مرکز گویائی مغز خوب نیست.‬ ‫بسیاری از مناطق مغز از چند زبانه بودن سود می برند.‬ ‫مهارت های زبانی همچنین به معنی کنترل ادراکی بهتر است.‬ ‫البته، مهارت های زبانی از زوال عقل جلوگیری نمی کند.‬ ‫هرچند، در افراد چند زبانه پیشرفت بیماری کندتر است.‬ ‫و به نظر می رسد که مغز آنها قابلیّت بیشتری برای خنثی کردن اثرات بیماری دارد.‬ ‫نشانه های زوال عقل در زبان آموزان به صورت ضعیف تری ظاهر می شود.‬ ‫سردرگمی و فراموشی دارای اهمیّت کمتری هستند.‬ ‫بنابراین، پیر و جوان به یک اندازه از آموختن زبان سود می برند.‬ ‫و: با یادگیری هر زبان، یادگیری زبان جدید آسان تر می شود.‬ ‫بنابراین، همه ما باید به جای مصرف دارو از فرهنگ لغت استفاده کنیم!‬