فارسی » هندی   ‫اعداد‬


‫7 [هفت]‬

‫اعداد‬

-

+ ७ [सात]7 [saat]

+ संख्याsankhya

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیहिन्दी
‫من می‌شمارم:‬ मै- ग---- / ग---- ह--
m--- g----- / g------ h--n
+
‫یک، دو، سه‬ एक- द-- त--
e-- d-- t--n
+
‫من تا سه می‌شمارم.‬ मै- त-- त- ग---- / ग---- ह--
m--- t--- t-- g----- / g------ h--n
+
   
‫من بیشتر می‌شمارم:‬ मै- आ-- ग---- / ग---- ह--
m--- a--- g----- / g------ h--n
+
‫چهار، پنج، شش،‬ चा-- प---- छ-
c----- p------ c---h
+
‫هفت، هشت، نه،‬ सा-- आ-- न-
s---- a---- n-u
+
   
‫من می‌شمارم.‬ मै- ग---- / ग---- ह--
m--- g----- / g------ h--n
+
‫تو می‌شماری.‬ तु- ग---- / ग---- ह-
t-- g----- / g------ ho
+
‫او (مرد) می‌شمارد.‬ वह ग---- ह-
v-- g----- h-i
+
   
‫یک، اول.‬ एक. प--- / प--- / प---
e-. p----- / p------ / p----e
+
‫دو، دوم.‬ दो. द---- / द---- / द----
d-. d------ / d------- / d-----e
+
‫سه، سوم.‬ ती-. त---- / त---- / त----
t---. t------ / t------- / t-----e
+
   
‫چهار، چهارم.‬ चा-. च--- / च--- / च---
c----. c------ / c------- / c-----e
+
‫پنج، پنجم.‬ पा--. प----- / प----- / प-----
p-----. p-------- / p--------- / p-------e
+
‫شش، ششم.‬ छः. छ-- / छ-- / छ--
c----. c------ / c------- / c-----e
+
   
‫هفت، هفتم.‬ सा-. स---- / स---- / स----
s---. s------ / s------- / s-----e
+
‫هشت، هشتم.‬ आठ. आ--- / आ--- / आ---
a---. a------ / a------- / a-----e
+
‫نه، نهم.‬ नौ. न--- / न--- / न---
n--. n---- / n----- / n---e
+
   

‫تفکر و زبان‬

‫تفکر ما به زبان ما بستگی دارد.‬ ‫وقتی که فکر می کنیم، با خود "صحبت" می کنیم.‬ ‫بنابراین زبان ما بر نحوه نگاه ما به پدیده ها تأثیر می گذارد. ‬ ‫اما آیا می توانیم با وجود زبان های مختلف یکسان فکر کنیم.‬ ‫یا این که ما به این علّت که متفاوت صحبت می کنیم، متفاوت هم فکر می کنیم؟‬ ‫همه مردم دارای واژگان خاص خود هستند.‬ ‫در برخی از زبانها کلمات خاصی وجود ندارد.‬ ‫بعضی از مردم بین سبز و آبی تمیز قائل نمی شوند.‬ ‫آنها از یک کلمه برای هر دو رنگ استفاده می کنند.‬ ‫و برای آنها شناسائی رنگ ها از این هم مشکل تر است.‬ ‫آنها نمی توانند پرده های رنگ را از رنگ های مخلوط تشخیص دهند.‬ ‫آنها در توصیف رنگ ها مشکل دارند.‬ ‫زبان های دیگر فقط چند کلمه برای اعداد دارند.‬

‫اهل این زبان ها نمی توانند به خوبی اعداد را بشمارند.‬ ‫زبان هائی هم وجود دارند که چپ و راست را نمی شناسد.‬ ‫در اینجا مردم از شمال و جنوب، شرق و غرب سخن می گویند.‬ ‫آنها جهت های جغرافیایی را بسیار خوب می شناسند.‬ ‫امّا آنها معنی راست و چپ را نمی دانند.‬ ‫البته، نه تنها زبان ما بر فکر ما تاثیر می گذارد.‬ ‫محیط زیست ما و زندگی روزمره نیز افکار ما را شکل می دهند.‬ ‫پس زبان مادری چه نقشی را بازی می کند؟‬ ‫آیا محدودیتی برای افکار ما ایجاد می کند؟‬ ‫و یا اینکه ما فقط کلماتی برای آنچه فکر می کنیم، داریم؟‬ ‫علت، و معلول کدامند؟‬ ‫همه این پرسش ها بی پاسخ مانده اند.‬ ‫آنها فکر محقّقان و زبان شناسان را به خود مشغول کرده اند.‬ ‫اما این موضوع برهمه ما تأثیر می گزارد ...‬ ‫شخصیّت شما در کلام شماست؟‬