فارسی » هندی   ‫سؤال کردن- زمان گذشته 1‬


‫85 [هشتاد و پنج]‬

‫سؤال کردن- زمان گذشته 1‬

-

+ ८५ [पचासी]85 [pachaasee]

+ प्रश्न – भूतकाल १prashn – bhootakaal 1

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیहिन्दी
‫شما چقدر نوشیده اید؟‬ आप-- क---- प- ह-?
a----- k------ p-- h--?
+
‫شما چقدر کار کرده اید؟‬ आप-- क---- क-- क---?
a----- k----- k--- k---?
+
‫شما چقدر نوشته اید؟‬ आप-- क---- ल---?
a----- k----- l----?
+
   
‫شما چطور خوابیدید؟‬ आप क--- स---?
a-- k---- s---?
+
‫شما چطور در امتحان قبول شدید؟‬ आप-- प------ क--- प-- क-?
a----- p-------- k---- p--- k--?
+
‫شما چطور راه را پیدا کردید؟‬ आप-- र----- क--- म---?
a----- r----- k---- m---?
+
   
‫شما با کی صحبت کرده اید؟‬ आप-- क---- स-- ब-- क-?
a----- k----- s---- b--- k--?
+
‫شما با کی قرار ملاقات گذاشته اید؟‬ आप-- क---- स-- म------ ह--?
a------ k----- s---- m-------- h---?
+
‫شما با کی جشن تولد گرفته اید؟‬ आप-- क---- स-- ज------ म----?
a----- k----- s---- j------- m------?
+
   
‫کجا بودید؟‬ आप क--- थ-?
a-- k----- t--?
+
‫کجا زندگی می‌کردید؟‬ आप क--- र--- थ-?
a-- k----- r----- t--?
+
‫کجا کار می‌کردید؟‬ आप-- क--- क-- क---?
a----- k----- k--- k---?
+
   
‫چه توصیه ای داشتید؟‬ आप-- क--- स--- द- ह-?
a----- k-- s----- d-- h--?
+
‫شما چی خورده اید؟‬ आप-- क--- ख--- ह-?
a----- k-- k----- h--?
+
‫چی فهمیدید؟‬ आप-- क--- अ---- क---?
a----- k-- a------ k---?
+
   
‫با چه سرعتی رانندگی می‌کردید؟‬ आप-- क---- त--- ग--- च---?
a----- k------ t-- g----- c------?
+
‫ چه مدت پرواز کرده اید؟‬ आप-- क---- स-- त- उ---- क- ह-?
a----- k----- s---- t-- u---- k-- h--?
+
‫ تا چه ارتفاعی پریده اید؟‬ आप-- क---- ऊ---- त- क--- ह-?
a----- k------ o------- t-- k---- h--?
+
   

‫زبان های آفریقایی‬

‫در آفریقا، به زبان های مختلف زیادی صحبت می شود.‬ ‫در هیچ قاره دیگری این تعداد زبان مختلف وجود ندارد.‬ ‫انواع زبان های آفریقایی چشمگیر است.‬ ‫تخمین زده می شود که در حدود 2،000 زبان آفریقایی وجود دارد.‬ ‫امّا، همه این زبان ها یکسان نیستند!‬ ‫کاملا بر عکس - آنها اغلب کاملا با هم متفاوت هستند!‬ ‫زبان های آفریقا متعلق به چهار خانواده زبان های مختلف هستند.‬ ‫بعضی از زبان های آفریقایی دارای ویژگی های منحصر به فرد هستند.‬ ‫به عنوان مثال، صداهائی در این زبان ها وجود دارد که خارجی ها نمی توانند آن را ادا کنند.‬ ‫در آفریقا مرزهای کشورها همیشه مرزهای زبانی نیستند.‬ ‫در برخی از مناطق، تعداد زیادی از زبان های مختلف وجود دارد.‬ ‫در تانزانیا، به عنوان مثال، به زبان های موجود در چهار خانواده زبان سخن گفته می شود.‬ ‫زبان آفریکانز یک استثنا در میان زبانهای آفریقایی است.‬

‫این زبان در دوران استعمار بوجود آمد.‬ ‫در آن زمان مردمان قاره های مختلف با هم تلاقی کردند.‬ ‫آنها از آفریقا، اروپا و آسیا بودند.‬ ‫زبان جدید دراثر این تماس بوجود آمد.‬ ‫زبان آفریکانز از بسیاری از زبان ها تأثیر پذیرفته است.‬ ‫امّا، این زبان بیشتر به هلندی نزدیک است.‬ ‫امروز این زبان بیشتر از هر جا در آفریقای جنوبی و نامیبیا رایج است.‬ ‫غیر عادی ترین زبان های آفریقایی به زبان درام است.‬ ‫در تئوری هر پیام را می توان بوسیله طبل فرستاد.‬ ‫زبان هایی که با طبل ارتباط برقرار می کنند زبان های آهنگین هستند.‬ ‫معنای کلمه یا هجا بستگی به گام صدا دارد.‬ ‫این بدان معنی است طبل باید آهنگ صدا را تقلید کند.‬ ‫در آفریقا زبان درام را حتّی کودکان می فهمند.‬ ‫و زبان بسیار کارائی است...‬ ‫صدای زبان درام می تواند تا 12 کیلومتری شنیده شود!‬