فارسی » کرواتی   ‫اعضای بدن‬


‫58 [پنجاه و هشت]‬

‫اعضای بدن‬

-

+ 58 [pedeset i osam]

+ Dijelovi tijela

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیhrvatski
‫من یک مرد می‌کشم.‬ Cr--- m-------. +
‫اول سر‬ Pr-- g----. +
‫این مرد یک کلاه بر سر دارد.‬ Mu------ n--- š----. +
   
‫موها را نمی‌بینید.‬ Ko-- s- n- v---. +
‫گوشها را هم نمی‌بینید.‬ Uš- s- t------ n- v---. +
‫کمر را هم نمی‌بینید.‬ Le-- s- t------ n- v---. +
   
‫من چشم ها و دهان را می‌کشم.‬ Cr--- o-- i u---. +
‫آن مرد می‌رقصد و می‌خندد.‬ Mu------ p---- i s---- s-. +
‫آن مرد بینی درازی دارد.‬ Mu------ i-- d-- n--. +
   
‫او یک عصا در دستهایش دارد.‬ On n--- š--- u r-----. +
‫او یک شال گردن هم دور گردنش دارد.‬ On n--- i š-- o-- v----. +
‫زمستان است و هوا سرد است.‬ Zi-- j- i h----- j-. +
   
‫بازوها قوی هستند.‬ Ru-- s- j---. +
‫پاها هم قوی هستند.‬ No-- s- t------ j---. +
‫این مرد از برف درست شده است.‬ Mu------ j- o- s------. +
   
‫او شلوار یا پالتو نپوشیده است.‬ On n- n--- h---- i k----. +
‫اما سردش نیست (نمی‌لرزد).‬ Al- m-------- s- n- s------. +
‫او یک آدم برفی است.‬ On j- s--------. +
   

‫زبان نیاکان ما‬

‫زبان های مدرن را می توان توسّط زبان شناسان تجزیه و تحلیل کرد.‬ ‫از روش های مختلفی برای انجام این کار استفاده می شود.‬ ‫اما مردم در هزاران سال پیش چگونه صحبت می کردند؟‬ ‫پاسخ به این سئوال بسیار مشکل تر است.‬ ‫با وجود این، دانشمندان سالها در این مورد مشغول به تحقیق بوده اند.‬ ‫آنها می خواهند کشف کنند که مردم در زمان های قدیم چگونه سخن می گفته اند.‬ ‫بدین منظور، آنها در تلاش برای بازسازی اشکال مکالمه در دوران گذشته هستند.‬ ‫دانشمندان آمریکایی کشف جالبی کرده اند.‬ ‫آنها بیش از 2000 زبان را تجزیه و تحلیل کردند.‬ ‫آنها خصوصا ساختار جلمه را در این زبان ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.‬ ‫نتایج حاصل از مطالعه آنها بسیار جالب است.‬ ‫ساختار جمله حدود نیمی از این زبانها ساختار S-O-S (فاعل-مفعول-فعل) است.‬ ‫بدین معنی که، ترتیب جمله فاعل، مفعول و فعل است.‬

‫بیش از 700 زبان مختلف از الگوی، فاعل-فعل-مفعول، استفاده می کنند.‬ ‫و حدود 160 زبان بر اساس سیستم، فعل-فاعل-مفعول، عمل می کنند.‬ ‫و تنها حدود 40 زبان از الگوی فعل-مفعول-فاعل، استفاده می کنند.‬ ‫حدود 120 زبان دیگر ترکیب های دیگر هستند.‬ ‫از سوی دیگر، الگوهای مفعول-فاعل-فعل و مفعول-فعل-فاعل مشخصا نادر هستند.‬ ‫اکثر زبان هائیکه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند از اصل فاعل-مفعول-فعل استفاده می کنند.‬ ‫فارسی، ژاپنی و ترکی از این نمونه است.‬ ‫اکثر زبان های زنده از الگوی فاعل-فعل-مفعول تبعیّت می کنند.‬ ‫این ساختار جمله، امروز در غالب خانواده زبان های هند و اروپایی وجود دارد.‬ ‫محقّقان بر این باورند که در این زبانها قبلا از الگوی فاعل-مفعول-فعل استفاده می شده است.‬ ‫تمام زبان ها بر پایه این سیستم عمل می کنند.‬ ‫اما پس از آن زبان ها شاخه شاخه شدند.‬ ‫ما هنوز نمی دانیم چه زمانی این اتفّاق افتاده است.‬ ‫به هر حال، تنوع در ساختار جمله باید دلیلی داشته باشد.‬ ‫زیرا در تکامل، تنها آنچه مزیت دارد غالب می شود ...‬