فارسی » کرواتی   ‫منفی کردن 1‬


‫64 [شصت و چهار]‬

‫منفی کردن 1‬

-

+ 64 [šezdeset i četiri]

+ Negacija 1

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیhrvatski
‫من این کلمه را نمی‌فهمم.‬ Ne r-------- r----. +
‫من این جمله را نمی‌فهمم.‬ Ne r-------- r-------. +
‫من معنی آن را نمی‌فهمم.‬ Ne r-------- z-------. +
   
‫معلم‬ uč----j +
‫حرف معلم را می‌فهمید؟‬ Ra-------- l- u-------? +
‫بله، من حرف او (مرد) را خوب می‌فهمم.‬ Da- r-------- g- d----. +
   
‫خانم معلم‬ uč-------a +
‫حرف خانم معلم را می‌فهمید؟‬ Ra-------- l- u---------? +
‫بله، حرف او (زن) را می‌فهمم.‬ Da- r-------- j- d----. +
   
‫مردم‬ lj--i +
‫حرفهای مردم را می‌فهمید؟‬ Ra-------- l- l----? +
‫نه، حرفهای آنها را زیاد خوب نمی‌فهمم.‬ Ne- n- r-------- i- t--- d----. +
   
‫دوست دختر‬ pr---------a +
‫دوست دختر دارید؟‬ Im--- l- p-----------? +
‫بله، دارم.‬ Da- i--- j----. +
   
‫دختر (فرزند)‬ kć---a +
‫شما دختر دارید؟‬ Im--- l- k-----? +
‫نه، ندارم.‬ Ne- n----. +
   

‫افراد نابینا کلام را بهتر آماده می کنند‬

‫نابینایان بهتر می شنوند.‬ ‫در نتیجه، می توانند در زندگی روزمره خود راحت تر حرکت کنند.‬ ‫اما افراد نابینا می توانند صحبت را نیز بهتر آماده کنند!‬ ‫تعداد زیادی از مطالعات علمی به این نتیجه رسیده است.‬ ‫محقّقان از افراد مورد آزمایش خواسته اند تا به مطالب ضبط شده کنند.‬ ‫پس از آن سرعت گفتار به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت.‬ ‫با وجود این، شرکت کنندگان نابینا مطالب ضبط شده را درک می کردند.‬ ‫بر عکس، افرادی که دارای قدرت بینائی بودند، به سختی می توانستند مطالب ضبط شده را درک کنند.‬ ‫سرعت صحبت کردن آنها بیش از حد بالا بود.‬ ‫آزمایش دیگری هم به نتایج مشابهی رسید.‬ ‫.افراد بینا و نابینای مورد آزمایش به جملات مختلفی گوش دادند‬ ‫بخشی از هر جمله تغییر داده شده بود.‬ ‫به جای آخرین کلمه یک کلمه بی معنی گذاشته شده بود.‬

‫افراد مورد آزمایش می بایست این جملات را ارزیابی کنند.‬ ‫آنها می بایست جمللات معقول را از جملات بی معنی تشخیص دهند.‬ ‫زمانی که آنها مشغول کار بر روی جملات بودند، مغز آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت.‬ ‫محقّقان امواج خاصی از مغز را اندازه گیری کردند.‬ ‫به این ترتیب، آنها می توانند سرعت مغز را در حین کار اندازه گیری کنند.‬ ‫در مورد نابینایان مورد مطالعه، یک علامت خاص به سرعت ظاهر شد.‬ ‫این علامت نشان می دهد که یک جمله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.‬ ‫در مورد افراد بینای تحت آزمایش، این علامت بسیار دیرتر ظاهر شد.‬ ‫این که چرا افراد نابینا گفتار را با کارائی بیشتری آماه می کنند هنوز شناخته نشده است.‬ ‫اما دانشمندان یک تئوری برای آن ارائه کرده اند.‬ ‫این دانشمندان معتقدند که مغز این افراد به شدّت از منطقه خاصی استفاده میکند.‬ ‫این همان منطقه ای است که افراد بینا محرّک های بصری را پردازش می کنند.‬ ‫در افراد نابینا از این منطقه برای دیدن استفاده نمی شود.‬ ‫ولی برای انجام کارهای دیگر آماده استد.‬ ‫به همین دلیل، افراد نابینا دارای ظرفیت بیشتری برای آماده کردن سخن دارند...‬