فارسی » کرواتی   ‫ضمائر ملکی 1‬


‫66 [شصت و شش]‬

‫ضمائر ملکی 1‬

-

+ 66 [šezdeset i šest]

+ Posvojne zamjenice

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیhrvatski
‫من – مال من‬ ja – m-- / m--- / m--e +
‫من کلیدم را پیدا نمی‌کنم.‬ Ne m--- n--- m-- k----. +
‫من بلیط اتوبوسم را پیدا نمی‌کنم.‬ Ne m--- n--- m--- p---- k----. +
   
‫تو- مال تو‬ ti – t--- / t---- / t---e +
‫کلیدت را پیدا کردی؟‬ Je-- l- n---- t--- k----? +
‫بلیط اتوبوست را پیدا کردی؟‬ Je-- l- n---- t---- p---- k----? +
   
‫او(مرد)- مال او‬ on – n----- / n------ / n-----o +
‫می‌دانی کلید او کجاست؟‬ Zn-- l- g--- j- n----- k----? +
‫می‌دانی بلیط اتوبوسش کجاست؟‬ Zn-- l- g--- j- n------ p---- k----? +
   
‫او(زن)- مال او‬ on- – n--- / n---- / n---o +
‫پولش گم شده است.‬ Nj-- n---- j- n-----. +
‫و ‫کارت اعتباریش هم گم شده است.‬ Nj--- k------- k------ j- t------ n------. +
   
‫ما – مال ما‬ mi – n-- / n--- / n--e +
‫پدربزرگمان مریض است.‬ Na- d--- j- b-------. +
‫مادربزرگمان سالم است.‬ Na-- b--- j- z-----. +
   
‫شما (جمع) – مال شما‬ vi – v-- / v--- / v--e +
‫بچه‌ها، پدرتان کجاست؟‬ Dj---- g--- j- v-- t---? +
‫بچه‌ها، مادرتان کجاست؟‬ Dj---- g--- j- v--- m---? +
   

‫زبان خلاق‬

‫امروز، خلاقیت یکی از ویژگی های مهم است.‬ ‫هر کس می خواهد خلاق باشد.‬ ‫زیرا افراد خلاق هوشمند محسوب می شوند.‬ ‫زبان ما هم باید خلاق باشد.‬ ‫در گذشته، مردم سعی داشتند تا جائی که ممکن است درست صحبت کنند.‬ ‫امروز یک فرد باید هرچه خلاقانه تر صحبت کنند.‬ ‫تبلیغات و رسانه های جدید، نمونه هایی از این امر هستند.‬ ‫آنها نشان می دهند که چگونه می توان با زبان بازی کرد.‬ ‫در 50 سال گذشته اهمیّت خلاقیت بسیار افزایش یافته است.‬ ‫حتی تحقیقات نیز نسبت به این پدیده علاقمند هستند.‬ ‫روانشناسان، مربیان و فلاسفه فرایند خلاقیت را بررسی می کنند.‬ ‫خلاقیت به عنوان توانایی ایجاد یک چیز جدید تعریف شده است.‬ ‫بنابراین، یک گوینده خلاق اشکال جدید زبانی را خلق می کند.‬

‫این اشکال جدید زبانی می توانند کلمات و یا ساختار دستوری باشند.‬ ‫با مطالعه در زبان خلاق، زبان شناسان می توانند چگونگی ایجاد تغییرات زبان را تشخیص دهند.‬ ‫اما همه کس عوامل جدید زبانی جدید را درک نمی کند.‬ ‫درک زبان خلاق، نیاز به دانش دارد.‬ ‫باید چگونگی کارکرد یک زبان را دانست.‬ ‫و باید با جهانی که در آن گوینده زندگی می کند آشنا بود.‬ ‫پس از آن است که می توان دریافت که آنها چه می خواهند بگویند.‬ ‫زبان عامیانه نوجوانان نمونه ای از این است.‬ ‫کودکان و نوجوانان همیشه در حال اختراع واژه های جدید هستند.‬ ‫بزرگسالان اغلب این کلمات را درک نمی کنند.‬ ‫اکنون، فرهنگ هائی در زمنیه زبان عامیانه نوجوانان منتشر شده است.‬ ‫اما این کلمات تنها پس از یک نسل منسوخ می شوند!‬ ‫امّا، زبان خلاق را می توان آموخت.‬ ‫مربیان دوره های متعدّدی از آن را ارائه می کنند.‬ ‫مهم ترین قاعده این زبان این است که همیشه: صدای درونی خود را فعّال سازید!‬