فارسی » لیتوانیائی   ‫اعداد ترتیبی‬


‫61 [شصت و یک]‬

‫اعداد ترتیبی‬

-

+ 61 [šešiasdešimt vienas]

+ Kelintiniai skaitvardžiai

‫61 [شصت و یک]‬

‫اعداد ترتیبی‬

-

61 [šešiasdešimt vienas]

Kelintiniai skaitvardžiai

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیlietuvių
‫اولین ماه ژانویه است.‬ Pi---- (i-) m---- y-- s-----. +
‫دومین ماه فوریه است.‬ An---- (i-) m---- y-- v------. +
‫سومین ماه مارس است.‬ Tr----- (i-) m---- y-- k----. +
   
‫چهارمین ماه آوریل است.‬ Ke------- (i-) m---- y-- b-------. +
‫پنجمین ماه می‌است.‬ Pe----- (i-) m---- y-- g-----. +
‫ششمین ماه ژوئن است.‬ Še---- (i-) m---- y-- b-------. +
   
‫هر ‫شش ماه، نیم سال است‬ Še-- m------- y-- p--- m---. +
‫ژانویه، فوریه، مارس،‬ Sa----- v------- k----, +
‫آوریل، می، ژوئن.‬ ba------- g----- i- b-------. +
   
‫ماه هفتم ژوئیه است.‬ Se------- (i-) m---- y-- l----. +
‫ماه هشتم آگوست است.‬ Aš------ (i-) m---- y-- r--------. +
‫ماه نهم سپتامبر است.‬ De------ (i-) m---- y-- r-------. +
   
‫ماه دهم اکتبر است.‬ De------ (i-) m---- y-- s-----. +
‫ماه یازدهم نوامبر است.‬ Vi---------- (i-) m---- y-- l--------. +
‫ماه دوازدهم دسامبر است.‬ Dv------- (i-) m---- y-- g------. +
   
‫هر ‫دوازده ماه، یک سال است.‬ Dv----- m------ y-- m----. +
‫ژوئیه، آگوست، سپتامبر،‬ Li---- r--------- r-------, +
‫اکتبر، نوامبر، دسامبر.‬ sp----- l--------- g------. +
   

زبان مادری همیشه مهم ترین زبان است

زبان مادری اولّین زبانی است که ما می آموزیم. این حادثه به طور خودکار و بدون آن که متوجّه شویم اتفاق می افتد. اکثر مردم فقط یک زبان مادری دارند. سایر زبان های دیگر به عنوان زبان خارجی تلقّی می شوند. البته افرادی هم وجود دارند که با چند زبان بزرگ شده اند. در عین حال، آنها معمولا به این زبان در سطوح مختلف با تسلّط صحبت می کنند. اغلب، از زبان به صورت های مختلف استفاده می شود. برای نمونه، از یک زبان در محل کار استفاده می شود. زبان دیگر در منزل مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیّت مکالمه ما به یک زبان، بستگی به عوامل متعدّدی دارد. هنگامی که زبان را در خردسالی می آموزیم، معمولا آن را به خوبی یاد می می گیریم. مرکز گفتار ما در این دوره از زندگی مؤثر عمل می کند. تعداد دفعاتی که به یک زبان صحبت می کنیم نیز مهم است.

هرچه بیشتر از آن استفاده کنیم، بهتر به آن زبان صحبت می کنیم. اما محقّقان بر این باورند که یک فرد هیچگاه نمی تواند دو زبان را به یک اندازه خوب صحبت کند. همیشه یک زبان از اهمیّت بیشتری برخوردار است. تجربیات انجام شده ظاهرا این فرضیه را تأیید می کنند. افراد مختلفی در یک مطالعه مورد آزمایش قرار گرفتند. نیمی از این افراد با تسلّط به دو زبان صحبت می کردند. چینی به عنوان زبان مادری و انگلیسی به عنوان زبان دوم . نصف دیگر افراد تنها به زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری خود صحبت می کردند. این افراد می بایست ترجمه ساده ای را به زبان انگلیسی انجام دهند. فعّالیت مغزی این افراد وقتی در حال انجام این کار بودند، اندازه گیری شد. و در مغز این افراد تفاوت هائی دیده شد. در افراد چند زبانه، یک منطقه از مغز بخصوص فعّال بود. از سوی دیگر، در این منطقه مغز افراد تک زبانه، هیچ فعّالیتی مشاهده نشد. هر دو گروه کارها را با یک سرعت و کیفیّت انجام دادند. با وجود این، چینی ها تمام کلمات را به زبان مادری خود ترجمه کردند...