हिन्दी » स्लोवाक   संख्या


७ [सात]

संख्या

-

+ 7 [sedem]

+ Čísla

७ [सात]

संख्या

-

7 [sedem]

Čísla

विषयवस्तु देखने के लिए क्लिक करें:   
हिन्दीslovenčina
मैं गिनता / गिनती हूँ Po-----: +
एक, दो, तीन je---- d--- t-i +
मैं तीन तक गिनता / गिनती हूँ Po----- d- t----. +
   
मैं आगे गिनता / गिनती हूँ Po----- ď----: +
चार, पाँच, छः št---- p--- š---, +
सात, आठ, नौ se---- o---- d---ť +
   
मैं गिनता / गिनती हूँ Po-----. +
तुम गिनते / गिनती हो Po-----. +
वह गिनता है Po----. +
   
एक. पहला / पहली / पहले Je---. P---. +
दो. दूसरा / दूसरी / दूसरे Dv-. D----. +
तीन. तीसरा / तीसरी / तीसरे Tr-. T----. +
   
चार. चौथा / चौथी / चौथे Št---. Š-----. +
पाँच. पाँचवा / पाँचवी / पाँचवे Pä-. P----. +
छः. छठा / छठी / छठे Še--. Š-----. +
   
सात. सातवा / सातवी / सातवे Se---. S-----. +
आठ. आठवा / आठवी / आठवे Os--. Ô---. +
नौ. नौवा / नौवी / नौवे De---. D------. +