македонски » чешки   Броеви


7 [седум]

Броеви

-

+ 7 [sedm]

+ Čísla

7 [седум]

Броеви

-

7 [sedm]

Čísla

Кликнете за да го видите текстот:   
македонскиčeština
Јас бројам: Po-----: +
еден, два, три je---- d--- t-i +
Јас бројам до три. Po----- d- t--. +
   
Јас бројам понатаму: Po----- d---: +
четири, пет, шест čt---- p--- š---, +
седум, осум, девет se--- o--- d---t +
   
Јас бројам. Po-----. +
Ти броиш. Po-----. +
Тој брои. Po----. +
   
Еден. Први. Je---. P----. +
Два. Втори. Dv-. D----. +
Три. Трети. Tř-. T----. +
   
Четири. Четврти. Čt---. Č-----. +
Пет. Петти. Pě-. P---. +
Шест. Шести. Še--. Š----. +
   
Седум. Седми. Se--. S----. +
Осум. Осми. Os-. O---. +
Девет. Девети. De---. D-----. +