македонски » унгарски   Броеви


7 [седум]

Броеви

-

+ 7 [hét]

+ Számok

Кликнете за да го видите текстот:   
македонскиmagyar
Јас бројам: Sz------: +
еден, два, три eg-- k----- h---m +
Јас бројам до три. Én h------ s-------. +
   
Јас бројам понатаму: Én t----- s-------: +
четири, пет, шест né--- ö-- h--, +
седум, осум, девет hé-- n----- k----c +
   
Јас бројам. Én s-------. +
Ти броиш. Te s-------. +
Тој брои. Ő s-----. +
   
Еден. Први. Eg-. A- e---. +
Два. Втори. Ke---. A m------. +
Три. Трети. Há---. A h-------. +
   
Четири. Четврти. Né--. A n-------. +
Пет. Петти. Öt. A- ö-----. +
Шест. Шести. Ha-. A h------. +
   
Седум. Седми. Hé-. A h------. +
Осум. Осми. Ny---. A n--------. +
Девет. Девети. Ki----. A k---------. +