Nynorsk » amharisk   Adjektiv 1


78 [syttiåtte]

Adjektiv 1

-

78 [ሰባ ስምንት]
78 [seba siminiti]

ቅፅል 1
k’it͟s’ili 1

78 [syttiåtte]

Adjektiv 1

-

78 [ሰባ ስምንት]
78 [seba siminiti]

ቅፅል 1
k’it͟s’ili 1

Klikk for å se teksten:   
Nynorskአማርኛ
ei gamal dame ትል- ሴ-
t------ s--i
ei tjukk dame ወፍ-- ሴ-
w------- s--i
ei nysgjerrig dame ጉጉ ሴ-
g--- s--i
   
ein ny bil አዲ- መ--
ā---- m----a
ein rask bil ፈጣ- መ--
f------ m----a
ein komfortabel bil ምቹ መ--
m---- m----a
   
ein blå kjole ስማ-- ቀ--
s------- k-----i
ein raud kjole ቀይ ቀ--
k---- k-----i
ein grøn kjole አረ--- ቀ--
ā-------- k-----i
   
ei svart veske ጥቁ- ቦ--
t------- b----a
ei brun veske ቡኒ ቦ--
b--- b----a
ei kvit veske ነጭ ቦ--
n----- b----a
   
hyggelege folk ጥሩ ህ--/ ሰ--
t---- h-----/ s-----i
høflege folk ትሁ- ህ--/ ሰ--
t----- h-----/ s-----i
interessante folk አስ--- ህ--/ ሰ--
ā--------- h-----/ s-----i
   
snille born ተወ-- ል--
t------- l-----i
frekke born እረ-- ል--
i------- l-----i
lydige born ጨዋ ል--
c----- l-----i
   

Datamaskiner kan rekonstruere ord dei har høyrt

Å lese tankar er ein gamal draum hjå menneske. Alle vil gjerne vite kva ein annan tenkjer. Denne draumen har ikkje vorte verkeleg enno. Sjølv med moderne teknologi kan vi ikkje lese tankar. Det andre tenkjer, er og blir ein løyndom. Men vi kan kjenne att kva andre høyrer! Det har vorte vist i eit vitskapleg eksperiment. Forskarar har greidd å rekonstruere ord som er høyrte. For å få til dette, analyserte dei hjernebylgjene til forsøkspersonane. Når vi høyrer noko, blir hjernen vår aktiv. Han må handsame det han har høyrt. Då oppstår det eit visst aktivitetsmønster. Dette mønsteret kan du ta opp med elektrodar.

Og dette opptaket kan handsamast vidare! Med ei datamaskin kan det gjerast om til eit lydmønster. Slik kan du identifisere det ordet som er høyrt. Prinsippet fungerer på alle ord. Kvart ord vi høyrer, produserer eit visst signal. Dette signalet heng alltid saman med lyden av ordet. Så det trengst "berre" at det blir omsett til eit akustisk signal. For viss du kjenner lydmønsteret, kjenner du ordet. I eksperimentet høyrte forsøkspersonane både ekte og falske ord. Ein del av orda dei høyrte, eksisterte altså ikkje. Likevel kunne desse orda òg bli rekonstruerte. Dei attkjende orda kan lesast opp av ei datamaskin. Det er òg mogleg å berre sjå dei på skjermen. No vonar forskarane at dei kan lære å forstå språksignala betre. Draumen om tankelesing går altså vidare...
Gjett språket!
_______ snakkes av omtrent 77 millioner mennesker. Disse menneskene bor i hovedsakelig i Nord- og Sør-******. Men det er også _______e minoriteter i Kina og Japan. Det er fortsatt debatt om hvilken språkfamilie _______ tilhører. Det faktum at ****** er delt i to er også merkbart i språket til de to landene. For eksempel henter Sør-****** mange ord fra Engelsk. Nord******nerne forstår ofte ikke disse ordene.

Standardspråk i begge land er basert på dialekter fra sine respektive hovedsteder. En annen ting ved det _______e språket er dens nøyaktighet. Språket indikerer for eksempel samlivet til de som snakker sammen. Det er mange høflighetsfraser og mange ulike vilkår for de talende. Den _______e skriftsystemet er et alfabetisk system. Enkeltbokstaver kombineres som stavelser i imaginære firkanter. Spesielt interessant er konsonanter som fungerer som bilder gjennom sin form. Den viser hvilken posisjon munn, tunge, gane og svelg skal ha i uttalen.