nynorsk » engelsk UK   Adverb


100 [hundre]

Adverb

-

+ 100 [one hundred]

+ Adverbs

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
nokon gong - aldri al----- – n-- y-t +
Har du nokon gong vore i Berlin? Ha-- y-- a------ b--- t- B-----? +
Nei, aldri. No- n-- y--. +
   
nokon - ingen so----- – n- o-e +
Kjenner du nokon her? Do y-- k--- s------ h---? +
Nei, eg kjenner ingen her. No- I d---- k--- a----- h---. +
   
enno - ikkje lenger a l----- l----- – n-- m--- l----r +
Skal du vere her ei stund enno? Wi-- y-- s--- h--- a l----- l-----? +
Nei, eg skal ikkje vere her lenger. No- I w---- s--- h--- m--- l-----. +
   
litt meir - ikkje meir so------- e--- – n------ e--e +
Vil du ha litt meir å drikke? Wo--- y-- l--- t- d---- s-------- e---? +
Nei takk, eg vil ikkje ha meir. No- I d---- w--- a------- e---. +
   
allereie - ikkje enno so------- a------ – n------ y-t +
Har du allereie ete? Ha-- y-- a------ e---- s--------? +
Nei, eg har ikkje ete enno. No- I h------ e---- a------- y--. +
   
fleire - ingen fleire so----- e--- – n- o-- e--e +
Er det fleire som vil ha kaffi? Do-- a----- e--- w--- a c-----? +
Nei, ingen fleire. No- n- o-- e---. +
   

Det arabiske språket

Det arabiske språket er eit av dei viktigaste språka i verda. Meir enn 300 millionar menneske snakkar arabisk. Dei bur i meir enn 20 forskjellige land. Arabisk høyrer til dei afro-asiatiske språka. Det oppsto for fleire tusen år sidan. Fyrst vart det brukt på den arabiske halvøya. Deirfrå har det sidan breidd seg utover. Munnleg arabisk er ganske ulikt standardspråket. Og det finst mange ulike arabiske dialektar. Du kan seie at det blir snakka annleis i kvar region. Brukarar som pratar ulike dialektar, forstår ofte ikkje kvarandre. Difor blir filmar frå arabiske land oftast dubba. Berre på den måten er det mogleg å skjøne dei i heile språkområdet.

Klassisk høgarabisk blir knapt tala i dag. Du finn det berre som skrift. Bøker og aviser brukar klassisk standardarabisk. I dag er det ikkje eitt einskilt arabisk fagspråk. Difor kjem faguttrykka oftast frå andre språk. Her dominerer fransk og engelsk over andre. Interessa for arabisk har stige mykje dei siste åra. Fleire og fleire vil lære arabisk. På kvart universitet og på mange skular er det kurstilbod. Mange menneske synest arabisk skrift er spesielt fascinerande. Ho blir skriven frå høgre mot venstre. Uttala og grammatikken i arabisk er ikkje veldig enkel. Det er mange lydar og reglar som ikkje finst på andre språk. Når du studerer, bør du fylgje ei viss rekkjefylgje. Fyrst uttala, så grammatikken, så skrifta...
Gjett språket!
_______ er et medlem av Tai-Kadai språkfamilien. Det er morsmål til 20 millioner mennesker. I motsetning til de fleste vestlige språk er _______ et tonespråk. I tonespråk endrer stavelser mening ut i fra uttalen. De fleste _______landske ord består bare av en stavelse. Et ord forandrer betydning ut i fra tonefallet der stavelse snakkes. Totalt sett deles _______ opp i fem forskjellige talemåter.

_______ samfunnet var i mange århundrer under strengt organisert hierarki. Dette resulterte i at _______ fortsatt har minst fem forskjellige nivåer av talemåte i dag. Disse varier fra enkle hverdagsspråk til en veldig høflig form av talemåte. I tillegg er _______ delt inn i mange lokale dialekter. Språkets semiotiske system er en hybrid av alfabet og stavelser. Grammatikken er ikke veldig komplisert. Fordi _______ er et isolert språk, er det ingen bøyning. Lær _______, det er virkelig et fascinerende språk!