nynorsk » engelsk UK   Aktivitetar


13 [tretten]

Aktivitetar

-

+ 13 [thirteen]

+ Activities

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Kva gjer Martha? Wh-- d--- M----- d-? +
Ho arbeider på kontoret. Sh- w---- a- a- o-----. +
Ho jobbar med datamaskina. Sh- w---- o- t-- c-------. +
   
Kvar er Martha? Wh--- i- M-----? +
På kino. At t-- c-----. +
Ho ser på film. Sh- i- w------- a f---. +
   
Kva gjer Peter? Wh-- d--- P---- d-? +
Han studerer på universitetet. He s------ a- t-- u---------. +
Han studerer språk. He s------ l--------. +
   
Kvar er Peter? Wh--- i- P----? +
På kafe. At t-- c---. +
Han drikk kaffi. He i- d------- c-----. +
   
Kvar likar dei å gå? Wh--- d- t--- l--- t- g-? +
På konsert. To a c------. +
Dei likar å høyre på musikk. Th-- l--- t- l----- t- m----. +
   
Kvar likar dei ikkje å gå? Wh--- d- t--- n-- l--- t- g-? +
På diskotek. To t-- d----. +
Dei likar ikkje å danse. Th-- d- n-- l--- t- d----. +
   

Kreolspråk

Visste du at tysk blir tala i Stillehavet òg? Det stemmer faktisk! I delar av Papua Ny-Guinea og Australia pratar dei Unserdeutsch. Det er eit kreolspråk. Kreolspråk oppstår i situasjonar med språkkontakt. Det tyder når fleire ulike språk møter kvarandre. No er mange kreolspråk nesten utdøydde. Likevel pratar framleis 15 millionar menneske eit kreolspråk. Kreolspråk er alltid morsmål. Pidgin-språk er annleis. Pidgin-språk er særs forenkla språkformer. Dei tener berre til enkel kommunikasjon. Dei fleste kreolspråka oppsto i kolonitida.

Difor er kreolspråk ofte avleidde av europeiske språk. Eit kjenneteikn på kreolspråk er det avgrensa ordtilfanget. Kreolspråka har òg eit eige lydsystem, dvs. fonologi. Grammatikken i kreolspråka er sterkt forenkla. Innvikla reglar blir heilt enkelt ignorerte. Kreolspråka er ein viktig del av nasjonalidentiteten. Difor finst det mykje litteratur på kreolspråk. For språkforskarar er kreolspråka spesielt interessante. Dei viser korleis språk oppstår og døyr ut. I kreolspråka kan forskarane studere språkutviklinga. Dei viser også at språka kan forandre og tilpasse seg. Fagdisiplinen for å forske på kreolspråk heiter kreolistikk. Ein av dei mest kjende setningane på kreolspråk kjem frå Jamaica. Det var Bob Marley som gjorde han verdskjend – kan du han? Det er No woman, no cry! ( = No, woman, don’t cry!)
Gjett språket!
_______ er morsmål for omtrent 5 millioner mennesker. Det betegnes som et _______-Ugrisk språk. Det er nært knyttet til Estisk, og i veldig fjern slekt med Ungarsk. Som et uralsk språk skiller den seg sterkt fra det indo-germanske språket. Eksempel på dette er dens agglutinerende språkstruktur. Det betyr at grammatiske funksjoner er uttrykt gjennom suffiks stavelser. Dette er hvorfor lange ord oppstår, som er så typisk _______.

Et annet kjennemerke på _______ er dets mange vokaler. _______ grammatikk deles opp til 15 forskjellige tilfeller. Det er viktig å skille lange og korte lyder i uttalen. Skriftlig og muntlig _______ har en merkbar forskjell fra hverandre. Dette fenomenet er mindre utbredt i andre Europeiske språk. Alt dette gjør _______ til et vanskelig språk. Men alle regler er konsekvent holdt. Det ******e med _______ er at det er helt logisk!