nynorsk » engelsk UK   I huset


17 [sytten]

I huset

-

+ 17 [seventeen]

+ Around the house

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Dette er huset vårt. Ou- h---- i- h---. +
Taket er på toppen. Th- r--- i- o- t--. +
Kjellaren er nede. Th- b------- i- b----. +
   
Det er ein hage bak huset. Th--- i- a g----- b----- t-- h----. +
Det er inga gate framfor huset. Th--- i- n- s----- i- f---- o- t-- h----. +
Ved sidan av huset står det tre. Th--- a-- t---- n--- t- t-- h----. +
   
Her er leilegheita mi. My a-------- i- h---. +
Her er kjøkenet og badet. Th- k------ a-- b------- a-- h---. +
Der er stova og soverommet. Th- l----- r--- a-- b------ a-- t----. +
   
Inngangsdøra er låst. Th- f---- d--- i- c-----. +
Men glasa er opne. Bu- t-- w------ a-- o---. +
Det er varmt i dag. It i- h-- t----. +
   
Vi går inn i stova. We a-- g---- t- t-- l----- r---. +
Der er det ein sofa og ein lenestol. Th--- i- a s--- a-- a- a------- t----. +
Versågod og set deg! Pl----- s-- d---! +
   
Der står datamaskina mi. My c------- i- t----. +
Der står stereoanlegget mitt. My s----- i- t----. +
TV-en er ganske ny. Th- T- s-- i- b---- n--. +
   
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/c/2/50languages.com/httpd.www/common/languages.php on line 295

Ord og ordtilfang

Kvart språk har sitt eige ordforråd. Det har eit visst tal ord. Eit ord er ei sjølvstendig språkleg eining. Ord har alltid ei sjølvstendig tyding. Det er skilnaden på ord og lydar eller stavingar. Talet på ord er ulikt i kvart språk. Til dømes engelsk har særs mange ord. Det er til og med verdsmeister når det gjeld ordtilfang. Engelsk skal ha meir enn ein million ord i dag. Oxford English Dictionary har meir enn 600.000 ord. Kinesisk, spansk eller russisk har langt færre ord. Ordtilfanget i eit språk er avhengig av historia til språket. Engelsk har vorte påverka av mange språk og kulturar.

Difor har det engelske ordtilfanget vokse mykje. Men i dag òg blir det engelske ordforrådet større og større. Ekspertar reknar med at det kjem til 15 nye ord kvar dag. Desse kjem oftast frå nye medium. Det vitskaplege fagspråket tel ikkje med i det talet. For den kjemiske fagterminologien åleine omfattar tusenvis av ord. I mest alle språk blir lange ord brukt sjeldnare enn korte. Og dei fleste talarar brukar berre særs få ord. Dessutan skil vi mellom aktivt og passivt ordforråd. Det passive ordforrådet inneheld dei orda vi forstår. Men vi brukar dei ikkje, eller berre særs sjeldan. Det aktive ordforrådet er dei orda vi brukar ofte. For enkelt talespråk eller tekstar held det med få ord. I engelsk treng du difor berre om lag 400 ord og 40 verb. Så ikkje ver lei deg om du har eit avgrensa ordtilfang!
Gjett språket!
_______ er et Afro-Asiatisk språk. Det er nært knyttet til Arabisk og Arameisk. _______ er morsmål for 5 millioner mennesker. Moderne _______ er et kunstig skapt språk. Det er basert på lang-utdødd gammel _______. Vokabular og grammatikk ble delvis lånt fra andre språk. På denne måten ble gammel _______ bevisst omgjort til et moderne standard språk.

Denne planlagte språkendringen er unik på verdensbasis. Det _______e semiotiske system består av et konsonant alfabet. Dette betyr at vokaler ikke er skrevet, det er en regel. De har ikke sine egne bokstaver. _______e tekster er lest fra høyre mot venstre. Symbolene stammer fra en 3000 år gammel tradisjon. Den som lærer _______ lærer en del av kultur historien på samme tid. Gi det en sjanse!